Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 42, 250

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» muutmine

Vastu võetud 28.06.2010 nr 22

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2010, 3, 42) § 2 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse arv «15» arvuga «16»;

2) punktis 2 asendatakse arv «3» arvuga «2».

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA

/otsingu_soovitused.json