Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT III 2010, 28, 83

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 17.06.2010 nr 260

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2009, 100, 1503) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1) punktist 1 «Tallinn» Eesti Jääpurjetamise Liit (registrikood 80075822) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/108 kohaselt;

2) punktist 1 «Tallinn» Eesti Langevarjuklubi (registrikood 80049612) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 3 ja 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/119 kohaselt;

3) punktist 1 «Tallinn» Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing (registrikood 80028679) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/123 kohaselt;

4) punktist 1 «Tallinn» Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus (registrikood 90005219) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. veebruari 2010. a otsuse nr 12.2-6/100 kohaselt;

5) punktist 1 «Tallinn» Maadlusklubi Dünamo (registrikood 80122817) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2 ja 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/128 kohaselt;

6) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Eesti Iseseisva Elu Keskus (registrikood 80027616) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/137 kohaselt;

7) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing FC HansaNet.ee (registrikood 80221465) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/127 kohaselt;

8) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Inkotuba (registrikood 80150920) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 19. veebruari 2010. a otsuse nr 12.2-6/104 kohaselt;

9) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Korvpalli Toetusgrupp (registrikood 80166571) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/121 kohaselt;

10) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi DOMINGO (registrikood 80142257) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/129 kohaselt;

11) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Viivo Muusika (registrikood 80028509) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/120 kohaselt;

12) punktist 1 «Tallinn» MTÜ Noorte Kardiklubi Kardistart (registrikood 80213135) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/147 kohaselt;

13) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Children's Fire & Burn Trust Estonia (registrikood 90007017) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/107 kohaselt;

14) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Eesti Migratsioonifond (registrikood 90000937) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. aprilli 2010. a otsuse nr 12.2-6/151-1 kohaselt;

15) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Erki Noole kümnevõistluse fond (registrikood 90006682) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/106 kohaselt;

16) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Ühtsus (registrikood 90005538) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/118 kohaselt;

17) punktist 1 «Tallinn» Tartu Rahu Põlistamise Selts (registrikood 80221838) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 3 ja 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/110 kohaselt;

18) punktist 2 «Harjumaa» Keila Korvpalliklubi (registrikood 80127016) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. veebruari 2010. a otsuse nr 12.2-6/101 kohaselt;

19) punktist 2 «Harjumaa» Koroonamänguklubi Vaida (registrikood 80028656) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/132 kohaselt;

20) punktist 2 «Harjumaa» Kose Orienteerumisklubi (registrikood 80040098) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 1 ja 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/134 kohaselt;

21) punktist 2 «Harjumaa» Maardu Gümnaasiumi Käsipalliklubi (registrikood 80126985) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/105 kohaselt;

22) punktist 2 «Harjumaa» Mittetulundusühing Avatud Maailm (registrikood 80226907) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/112 kohaselt;

23) punktist 2 «Harjumaa» Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (registrikood 80136498) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/131 kohaselt;

24) punktist 2 «Harjumaa» Mittetulundusühing Looduse Armastuse Koda (registrikood 80222134) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/113 kohaselt;

25) punktist 2 «Harjumaa» Viimsi Maleklubi (registrikood 80036584) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 1 ja 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/136 kohaselt;

26) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Alutaguse Koolispordi Ühing (registrikood 80152356) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/133 kohaselt;

27) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Kohtla-Järve Veespordiklubi (registrikood 80170684) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 3 ja 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/126 kohaselt;

28) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Mittetulundusühing Virumaa Info- ja Koolituskeskus (registrikood 80128300) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2 ja 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/130 kohaselt;

29) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Oonurme Külaselts (registrikood 80095753) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/148 kohaselt;

30) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Poksiklubi Loit (registrikood 80021950) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 1, 3 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/138 kohaselt;

31) punktist 8 «Lääne maakond» Vehklemisklubi EnGarde (registrikood 80110412) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ning lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/139 kohaselt;

32) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Linnakalmistu Hoolduse Ühing (registrikood 80105575) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 19. veebruari 2010. a otsuse nr 12.2-6/102 kohaselt;

33) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Mittetulundusühing Euroopa Maja (registrikood 80183859) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 19. veebruari 2010. a otsuse nr 12.2-6/103 kohaselt;

34) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Mittetulundusühing Tapa SHK (registrikood 80218256) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/122 kohaselt;

35) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Rakvere Vanalinna Selts (registrikood 80218552) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/114 kohaselt;

36) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Spordiklubi Rakvere Kontra´99 (registrikood 80106043) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. veebruari 2010. a otsuse nr 12.2-6/99 kohaselt;

37) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Vajangu Tuletõrjeühing (registrikood 80054854) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/116 kohaselt;

38) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Viru-Nigula Spordiklubi (registrikood 80138020) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/135 kohaselt;

39) punktist 11 «Pärnu maakond» Tantsuklubi Sole (registrikood 80090359) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/97-1 kohaselt;

40) punktist 12 «Rapla maakond» Rapla Rotary Klubi (registrikood 80056150) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/115 kohaselt;

41) punktist 16 «Viljandi maakond» Mittetulundusühing Viljandi Maleselts (registrikood 80065284) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/125 kohaselt;

42) punktist 16 «Viljandi maakond» Võrkpalliklubi Amer (registrikood 80146315) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. märtsi 2010. a otsuse nr 12.2-6/117 kohaselt.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. juulil 2010. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

 

 

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

 
Riigisekretär   Heiki LOOT

 

/otsingu_soovitused.json