Teksti suurus:

Jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 44, 259

Jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. juuni 2010. a otsusega nr 714

§ 1. Jahiseaduses (RT I 2002, 41, 252; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Jahimaakorraldusjuhendi kehtestab ja jahimaid korraldama volitatud asutuse määrab keskkonnaminister määrusega.»;

2) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Välisõhu kaitse seaduse (RT I 2004, 43, 298; 2010, 31, 158) § 122 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aruandes märgitud heitkoguste määramise õigsust ja vastavust kehtivatele kauplemislubadele tõendab asutus, kelle määrab keskkonnaminister määrusega.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json