Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 46, 277

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» muutmine

Vastu võetud 05.07.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» (RTL 2006, 92, 1717; 2010, 21, 384) lisa muudetakse ning asendatakse järgmise lisaga:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid»
lisa

Linnade koefitsiendid

Ankara 3,55
Ateena 3,05
Berliin 3,25
Brüssel 3,15
Budapest 3,15
Dublin 3,15
Genf 3,65
Haag 2,95
Helsingi 3,25
Kabul 4,90
Kairo 3,55
Kiiev 3,00
Kopenhaagen 3,40
Laskãrgah 4,90
Lissabon 2,90
London 3,40
Madrid 3,00
Minsk 3,25
Moskva 4,20
New York 3,40
Oslo 3,85
Ottawa 3,30
Pariis 3,20
Peking 3,45
Peterburi 3,70
Pihkva 3,35
Praha 3,30
Riia 2,95
Rooma 3,20
Shangai 3,50
Sofia 3,05
Stockholm 3,30
Strasbourg 3,05
Tel Aviv 3,65
Thbilisi 3,40
Tokio 4,90
Varssavi 3,10
Viin 3,20
Vilnius 2,85
Washington 3,30

§ 2. Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse alates 1. juulist 2010. a.

Minister Urmas PAET
Kantsler Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json