Teksti suurus:

Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ja Eesti standardiorganisatsiooni nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT III 2010, 30, 105

Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ja Eesti standardiorganisatsiooni nimetamine

Vastu võetud 08.07.2010 nr 280

«Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 37 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus.

2. Nimetada Eesti standardiorganisatsiooni ülesandeid täitma Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus.

3. Majandus- ja kommunikatsiooniministril lõpetada Sihtasutusega Eesti Akrediteerimiskeskus «Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse» § 267 lõike 1 ja Mittetulundusühinguga Eesti Standardikeskus «Tehnilise normi ja standardi seaduse» § 9 lõike 5 alusel sõlmitud halduslepingud. Nimetatud halduslepingud tuleb lõpetada hiljemalt 1. märtsiks 2011. a.

4. Korraldus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
  Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes   Aivar RAHNO

 

/otsingu_soovitused.json