Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 09.01.2009 nr 5
RTL 2009, 4, 56
jõustumine 17.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2009RTL 2009, 68, 101101.09.2009
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010
31.12.2009RTL 2010, 2, 2611.01.2010, rakendatakse alates 1.01.2010
02.03.2010RTL 2010, 10, 18301.04.2010
05.07.2010RT I 2010, 46, 27617.07.2010

Määrus kehtestatakse « Ravikindlustuse seaduse » § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  [§ 1 lg 2 ei kehti kuni 1.07.2010 – RTL 2010, 2, 26 – jõust. 11.01.2010] – rakendatakse alates 1.01.2010

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.  Glükomeetrite testribad

  (1) Glükomeetrite testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002076

AccutrendGlucose 50 tk

438.70

90%

10%

7002087

Accu-ChekActiveGlucose 50 tk

407.35

90%

10%

7002098

Glucocard II 50 tk

426.20

90%

10%

7000197

Esprit 50 tk

438.70

90%

10%

7000209

Omnitest Plus 50 tk

376.10

90%

10%

7000759 [Kehtetu – RTL 2010, 10, 183 – jõust. 1.04.2010]

 

 

7000210

OptiumPlus 100 tk

809.00

90%

10%

7000221

OptiumPlus 50 tk

410.00

90%

10%

7000232

OptiumPlus 25 tk

218.00

90%

10%

7000243 [Kehtetu – RTL 2010, 10, 183 – jõust. 1.04.2010]

 

 

7000254 [Kehtetu – RTL 2010, 10, 183 – jõust. 1.04.2010]

 

 

7000265 [Kehtetu – RTL 2010, 10, 183 – jõust. 1.04.2010]

 

 

7000276

Elite 50 tk

463.80

90%

10%

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

438.70

90%

10%

7000298

Glucocard X – Sensor 25 tk

219.35

90%

10%

7002155

Entrust 50 tk

324.65

90%

10%

7002166

CareSens 50 tk

382.30

90%

10%

7002177

Accu-Chek Go 50 tk

423.70

90%

10%

7002683

Contour TS 50 tk

438.70

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;
  2) rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas;
  3) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes on tabletiravil, 50 testiriba eest poolaastas.

§ 3.  Stoomihooldusvahendid

  (1) ConvaTec’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000300

Alusplaadid 5 tk

251.20

90%

10%

7000311

Alusplaadid, laste 5 tk

300.00

90%

10%

7000322

Alusplaadid 100 mm 5 tk

300.00

90%

10%

7000333

Alusplaadid, kumerad 5 tk

327.00

90%

10%

7000344

Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

155.70

90%

10%

7000366

Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk

218.00

90%

10%

7000355

Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk

300.00

90%

10%

7000377

Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

373.70

90%

10%

7000388

Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk

334.30

90%

10%

7000399

Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

285.50

90%

10%

7002526

Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

339.45

90%

10%

7002559

Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk

373.70

90%

10%

7002537

Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk

675.80

90%

10%

7002548

Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk

327.00

90%

10%

7002560

Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk

295.85

90%

10%

7002571

Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk

389.30

90%

10%

7002582

Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk

295.85

90%

10%

7002593

Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk

913.50

90%

10%

7002605

Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk

581.00

90%

10%

7002616

Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk

332.20

90%

10%

7002672

Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk

358.15

90%

10%

  (2) Coloplast’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002100

Alusplaadid 5 tk

251.20

90%

10%

7000502

Alusplaadid 100 mm 5 tk

311.40

90%

10%

7000513

Alusplaadid, laste 5 tk

300.00

90%

10%

7000524

Alusplaadid, kumerad 5 tk

327.00

90%

10%

7000535

Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk

498.30

90%

10%

7000546

Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

529.45

90%

10%

7000557

Ileostoomikotid, laste 30 tk

896.90

90%

10%

7000568

Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

373.70

90%

10%

7000579

Kolostoomikotid, laste 30 tk

467.15

90%

10%

7000580

Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk

311.45

90%

10%

7000591

Urostoomikotid alusplaadile 20 tk

591.70

90%

10%

7000603

Urostoomikotid, laste 20 tk

664.40

90%

10%

  (3) ConvaTec’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000401

Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk

280.30

90%

10%

7000423

Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

591.70

90%

10%

7000445

Üheosalised urostoomikotid 10 tk

467.15

90%

10%

7000412

Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk

311.45

90%

10%

7000434

Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk

716.30

90%

10%

7002627

Esteem urostoomikott (standartne) 10 tk

654.00

90%

10%

7002638

Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

448.45

90%

10%

7002649

Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk

794.15

90%

10%

  (4) Coloplast’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000614

Üheosalised ileostoomikotid 30 tk

872.00

90%

10%

7000625

Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

591.70

90%

10%

7000636

Üheosalised urostoomikotid 20 tk

934.30

90%

10%

  (5) ConvaTec’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000456

Stoomikotivöö 1 tk

  57.10

90%

10%

7000467

Pasta 60 g 1 tk

143.25

90%

10%

7000478

Pulber 25 g 1 tk

  62.30

90%

10%

7000489

Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk

197.25

90%

10%

7000490

Öine uriinikogumiskott 1 tk

  62.30

90%

10%

  (6) Colopast’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000647

Stoomikotivöö 1 tk

  57.10

90%

10%

7000704

Pasta 60 g 1 tk

143.30

90%

10%

7000715

Kaitsekreem 1 tk

  93.45

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
  1) ühe- või kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 370 koti eest poolaastas;
  2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
  3) 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
  4) 1 stoomikotivöö eest poolaastas;
  5) ühe- või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas;
  6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.

§ 4.  Trahheostoomi hooldusvahendid

  (1) Trahheostoomi hooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000726

Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk

1122.70

90%

10%

7000658

Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk

  790.25

90%

10%

7000669

Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk

  850.20

90%

10%

7000737

Nahapuhastusplaastrid 50 tk

  403.30

90%

10%

7000748

Trahheostoomi kaitse 1 tk

  414.20

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
  1) 60 trahheostoomi plaastri eest poolaastas;
  2) 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
  3) 60 trahheostoomi filtri eest aastas;
  4) 1 trahheostoomi kaitse eest aastas.

§ 5.  Esmased varased ortoosid

  (1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001772

Postoperatiivsed tallatoed

  291.70

90%

10%

7001783

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  323.90

90%

10%

7001794

Epikondüliidiortoos

  194.10

90%

10%

7001806

Põlvetugi

1645.40

90%

10%

7001817

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

4264.50

90%

10%

7001828

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1425.30

90%

10%

7001839

Tugikorsett

1641.25

90%

10%

7001840

Korrigeeriv jalatugi

1111.80

90%

10%

7001851

Randmeortoos

  296.90

90%

10%

  (2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001862

Postoperatiivsed tallatoed

  291.70

90%

10%

7001873

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  323.90

90%

10%

7001884

Epikondüliidiortoos

  194.10

90%

10%

7001895

Põlvetugi

1645.40

90%

10%

7001907

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

4264.50

90%

10%

7001918

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1425.30

90%

10%

7001929

Tugikorsett

1641.25

90%

10%

7001930

Korrigeeriv jalatugi

1111.80

90%

10%

7001941

Randmeortoos

  296.90

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001952

Postoperatiivsed tallatoed

  291.70

90%

10%

7001963

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  323.90

90%

10%

7001974

Epikondüliidiortoos

  194.10

90%

10%

7001985

Põlvetugi

1645.40

90%

10%

7001996

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

4264.50

90%

10%

7002009

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1425.30

90%

10%

7002010

Tugikorsett

1641.25

90%

10%

7002021

Korrigeeriv jalatugi

1111.80

90%

10%

7002032

Randmeortoos

  296.90

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002414

Postoperatiivsed tallatoed

  291.70

90%

10%

7002425

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  323.90

90%

10%

7002436

Epikondüliidiortoos

  194.10

90%

10%

7002447

Põlvetugi

1645.40

90%

10%

7002458

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

4264.50

90%

10%

7002469

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1425.30

90%

10%

7002470

Tugikorsett

1641.25

90%

10%

7002481

Korrigeeriv jalatugi

1111.80

90%

10%

7002492

Randmeortoos

  296.90

90%

10%

  (5) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001581

Postoperatiivsed tallatoed

  399.70

90%

10%

7001503

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  647.80

90%

10%

7001514

Epikondüliidiortoos

  215.90

90%

10%

7001525

Põlvetugi

5128.20

90%

10%

7001536

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

9122.80

90%

10%

7001547

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1295.55

90%

10%

7001558

Tugikorsett

7449.40

90%

10%

7001569

Korrigeeriv jalatugi

2375.15

90%

10%

7001570

Randmeortoos

  831.50

90%

10%

  (6) Eesti OÜ Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001592

Postoperatiivsed tallatoed

  399.70

90%

10%

7001604

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  647.80

90%

10%

7001615

Epikondüliidiortoos

  215.90

90%

10%

7001626

Põlvetugi

5128.20

90%

10%

7001637

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

9122.80

90%

10%

7001648

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1295.55

90%

10%

7001659

Tugikorsett

7449.40

90%

10%

7001660

Korrigeeriv jalatugi

2375.15

90%

10%

7001671

Randmeortoos

  831.50

90%

10%

  (7) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001682

Postoperatiivsed tallatoed

  399.70

90%

10%

7001693

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  647.80

90%

10%

7001705

Epikondüliidiortoos

  215.90

90%

10%

7001716

Põlvetugi

5128.20

90%

10%

7001727

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

9122.80

90%

10%

7001738

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1295.55

90%

10%

7001749

Tugikorsett

7449.40

90%

10%

7001750

Korrigeeriv jalatugi

2375.15

90%

10%

7001761

Randmeortoos

  831.50

90%

10%

  (8) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002335

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  647.80

90%

10%

7002346

Epikondüliidiortoos

  215.90

90%

10%

7002357

Põlvetugi

5128.20

90%

10%

7002368

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

9122.80

90%

10%

7002379

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1295.55

90%

10%

7002380

Tugikorsett

7449.40

90%

10%

7002391

Korrigeeriv jalatugi

  2375.15

90%

10%

7002403

Randmeortoos

   831.50

90%

10%

  (9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 6.  Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid

  (1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001143

Sõrmeprotees

     485.80

90%

10%

7001154

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

  7 071.50

90%

10%

7001165

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

  5 506.10

90%

10%

7001176

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

15 114.70

90%

10%

7001187

Õlavarreprotees

  9 932.50

90%

10%

7001198

Sääreprotees

11 659.90

90%

10%

7001200

Reieprotees

19 379.15

90%

10%

7001211

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

35 411.50

90%

10%

7001222

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

  7 233.45

90%

10%

7001233

Reieproteesi kordushülss

  9 608.60

90%

10%

7001244

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

20 080.90

90%

10%

7001255

Käimisraam Argo

52 901.30

90%

10%

  (2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001266

Sõrmeprotees

     485.80

90%

10%

7001277

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

  7 071.50

90%

10%

7001288

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

  5 506.10

90%

10%

7001299

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

15 114.70

90%

10%

7001301

Õlavarreprotees

  9 932.50

90%

10%

7001312

Sääreprotees

11 659.90

90%

10%

7001323

Reieprotees

19 379.15

90%

10%

7001334

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

35 411.50

90%

10%

7001345

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

  7 233.45

90%

10%

7001356

Reieproteesi kordushülss

  9 608.60

90%

10%

7001367

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

20 080.90

90%

10%

7001378

Käimisraam Argo

52 901.30

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001389

Sõrmeprotees

     485.80

90%

10%

7001390

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

  7 071.50

90%

10%

7001402

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

  5 506.10

90%

10%

7001413

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

15 114.70

90%

10%

7001424

Õlavarreprotees

  9 932.50

90%

10%

7001435

Sääreprotees

11 659.90

90%

10%

7001446

Reieprotees

19 379.15

90%

10%

7001457

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

35 411.50

90%

10%

7001468

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

  7 233.45

90%

10%

7001479

Reieproteesi kordushülss

  9 608.60

90%

10%

7001480

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

20 080.90

90%

10%

7001491

Käimisraam Argo

52 901.30

90%

10%

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

  (5) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.

§ 7.  Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Ravikontaktläätsede nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

3110.00

90%

10%

7000850

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex

1245.70

90%

10%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

  622.85

90%

10%

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

  311.45

90%

10%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

2211.15

90%

10%

7000838

Kontaktlääts PMMA Keratoconus

1583.10

90%

10%


[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
  2) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.

§ 8.  Põletushaigete surverõivad

  (1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Põletushaigete surverõivaste nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000793

Kehakate: varrukatega

1660.95

90%

10%

7000872

Kehakate: varrukateta

1432.60

90%

10%

7000883

Särk: varrukatega

1323.60

90%

10%

7000894

Särk: lühikeste varrukatega

1188.60

90%

10%

7000906

Särk: varrukateta

  897.95

90%

10%

7000917

Rinnakutugi

  809.70

90%

10%

7000928

Korsett

  415.25

90%

10%

7000939

Pikad püksid

1193.80

90%

10%

7000940

«Jalgratturi püksid»

  975.80

90%

10%

7000951

Sukk: vöökinnitusega

  955.05

90%

10%

7000962

Sukk

  669.60

90%

10%

7000973

Põlvik

  467.15

90%

10%

7000984

Sokk

  404.85

90%

10%

7000995

Varrukas: pikk

  441.20

90%

10%

7001008

Varrukas: lühike

  321.80

90%

10%

7001019

Varrukas: rindkere kinnitusega

  705.90

90%

10%

7001020

Säär: lühike

  321.80

90%

10%

7001031

Säär: pikk

  596.90

90%

10%

7001042

Säär: vöökinnitusega

  960.25

90%

10%

7001053

Sõrmkinnas

  757.80

90%

10%

7001064

Poolkinnas

  332.20

90%

10%

7001075

Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni

  861.60

90%

10%

7001086

Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni

  524.25

90%

10%

7001097

Näomask: kinnine

  830.50

90%

10%

7001109

Näomask: avatud

  537.75

90%

10%

7001110

Lõua-kaela tugiside

  513.85

90%

10%

7001121

Survepael

  119.40

90%

10%

7001132

Rühiparandaja

  295.50

90%

10%

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% odavam.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% odavam ja sama nimetusega kordussurverõivas esimesest surverõivast veel 10% odavam.

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade puhul nahasiirdamisoperatsioonide järgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle 3 nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järgselt põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodis (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 9.  Vahemahuti

  (1) Vahemahuti kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Vahemahuti nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000760

NebuChamber®

557.25

90%

10%

7000771

Babyhaler®

321.20

90%

10%

7000782

Volumatic®

  93.75

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) kuni 10-aastasele lapsele 1 NebuChamber®’i eest;
  2) kuni 4-aastasele lapsele 2 Babyhaler®’i eest;
  3) 4–10-aastasele lapsele 1 Volumatic®’u eest aastas.

§ 10.  Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete põiekateetrite kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Ühekordsete põiekateetrite nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000670

LoFricNelation kateeter

21.10

90%

10%

7000681

LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH–18CH

21.10

90%

10%

7000692

LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch–10Ch

21.10

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse kusepõie funktsiooni häiretega kindlustatud isikult kuues kuus järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;
  2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni 350 kateetri eest;
  3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil 30 kateetri eest.

§ 11.  Insuliinipumbad

  (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Insuliinipumpade nimetus

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002188

Insuliinipump MiniMed 508

19 703.10

90%

10%

7002234

Accu-Chek D-TRON PLUS insuliinipump

21 338.05

83%

17%

7002852

Insuliinipump Paradigm MMT-712

19 620.00

90%

10%

7002706

Insuliinipump Paradigm MMT-512

19 620.00

90%

10%

7002841

Accu-Chek Spirit insuliinipump

34 967.20

51%

49%


[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) alla 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
  2) 4- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 1 insuliinipumba eest.

§ 12.  Insuliinipumba tarvikud

  (1) Insuliinipumpade tarvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Insuliinipumpade tarvikute nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

2295.75

90%

10%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

2295.75

90%

10%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

2295.75

90%

10%

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

  532.75

90%

10%

7002245

Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk

1093.30

90%

10%

7002256

Accu-Chek FlexLink (8/30; 8/60; 8/110) 10 tk

2211.30

90%

10%

7002267

Accu-Chek FlexLink Cannula, kanüül (8, 10) 10 tk

1361.05

90%

10%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

1994.70

90%

10%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

1994.70

90%

10%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

1994.70

90%

10%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

1994.70

90%

10%

7002773

Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml

  452.35

90%

10%

7002784

Reservuaar MMT-332/A 3 ml

  452.35

90%

10%

7002795

Accu-Chek TenderLink infusioonivahendid 10 tk

2186.55

90%

10%

7002807

Accu-Chek TenderLink kanüülid 10 tk

1346.15

90%

10%

7002818

Accu-Chek Rapid-D Link kanüülid 25 tk

2973.50

90%

10%

7002829

Accu-Chek Rapid-D Link kateetrid 10 tk

  702.00

90%

10%

7002830

Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk

1112.90

90%

10%


[RT I 2010, 46, 276 - jõust. 17.07.2010]

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 580, Paradigm MMT-712 ja Paradigm MMT-512 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]
  1) kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest aastas;
  2) kuni 100 reservuaari eest aastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
  1) kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest aastas;
  2) kuni 70 Accu-Chek D-TRON Plus insuliinipumba adapteri eest aastas;
  3) kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest aastas.
[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]

§ 13.  Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omav arst on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses. Meditsiiniseadet väljastav isik on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema läbi retseptikeskuse, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses.

  (2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud retseptikeskuses meditsiiniseadme kaardi meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud järgmiste andmetega:
  1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

  (3) Andmed meditsiiniseadme kaardi kohta on järgmised:
  1) liik;
  2) väljakirjutamise kuupäev;
  3) meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse liik.

  (4) Andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta on järgmised:
  1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
  2) tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
  3) tervishoiutöötaja eriala;
  4) tervishoiutöötaja telefoninumber.

  (5) Andmed patsiendi kohta on järgmised:
  1) ees- ja perekonnanimi (Eesti isikukoodi puudumise või Eesti kindlustuskaitse kehtetuse korral);
  2) Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood;
  3) sünniaeg (Eesti isikukoodi puudumisel);
  4) sugu (Eesti isikukoodi puudumisel);
  5) elukohariik;
  6) teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva kindlustuskaitse korral kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik; Euroopa ravikindlustuskaardi number; Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev ja Euroopa ravikindlustuskaardi, asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.

  (6) Andmed meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta on järgmised:
  1) meditsiiniseade;
  2) soodustuse protsent;
  3) lubatud kogus;
  4) lubatud koguse väljaostmise perioodi alguse kuupäev;
  5) lubatud koguse väljaostmise perioodi lõppemise kuupäev.

  (7) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2–12 nimetatud tingimustele ning kandma retseptikeskusesse järgmised meditsiiniseadme müügi andmed:
  1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
  2) patsiendi kohta;
  3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

  (8) Andmed apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta on järgmised:
  1) tegevuskoht;
  2) farmatseudi või proviisori registreerimistõendi number või meditsiiniseadme väljastanud muu isiku asjakohase tõendi number.

  (9) Andmed patsiendi kohta on Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

  (10) Andmed meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta on järgmised:
  1) meditsiiniseade;
  2) kogus;
  3) hind;
  4) Eesti Haigekassa poolt tasutav summa;
  5) soodustuse protsent;
  6) väljastamise kuupäev;
  7) ostja Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

  (11) Kui välja on kirjutatud meditsiiniseade, mis meditsiiniseadme müüjal hetkel puudub, peab meditsiiniseadme müüja meditsiiniseadme hankima mõistliku aja jooksul arvates meditsiiniseadme väljaostja meditsiiniseadme müüja poole pöördumisest.

  [§ 13 ei kehti kuni 1.07.2010 – RTL 2010, 2, 26 – jõust. 11.01.2010] – rakendatakse alates 1.01.2010

  (12) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikule meditsiiniseadme müümisel saadab apteegiteenuse osutaja haigekassale samaaegselt koondarve esitamisega koopia nimetatud isiku kehtivast Euroopa ravikindlustuskaardist, selle asendussertifikaadist või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohasest tõendist (E112, E123).
[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]

§ 14.    Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine kuni 1. juulini 2010. aastal

  – rakendatakse alates 1.01.2010
[RTL 2010, 2, 26 - jõust. 11.01.2010]

  (1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

  (2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 lõike 2 alusel antud sotsiaalministri määruse «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
  1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
  2) operatsiooni/trauma kuupäev käesoleva määruse §-des 5 ja 6 nimetatud meditsiiniseadme puhul;
  3) meditsiiniseadme kirjeldus käesoleva määruse §-des 5, 6 ja 8 nimetatud meditsiiniseadme puhul.

  (3) Käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) meditsiiniseadme kaardi number;
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;
  5) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
  6) meditsiiniseadme müüja nimetus;
  7) meditsiiniseadme nimetus;
  8) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

  (5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

  (6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

  (7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

  (8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed.

  (9) Ravimiseaduse § 81 lõikes 6 sisalduv meditsiiniseadet väljastava isiku kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiiniseadme müüja on edastanud meditsiiniseadme müügiga seotud andmed haigekassale kuni ravikindlustuse seaduse 1. septembrini 2008 kehtiva redaktsiooni § 49 lõike 2 alusel sõlmitud lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

§ 15.  Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Määruse § 1 lõige 2 ja § 13 jõustuvad 1. juulil 2010. a.

  – rakendatakse alates 1.01.2010
[RTL 2010, 2, 26 - jõust. 11.01.2010]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json