Teksti suurus:

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses
[RT I 2010, 46, 275 - jõust. 17.07.2010]

Vastu võetud 24.07.2009 nr 37
RTL 2009, 64, 937
jõustumine 09.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.07.2010RT I 2010, 46, 27517.07.2010

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 2616 lõike 8 alusel.


[RT I 2010, 46, 275 - jõust. 17.07.2010] Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 2615 tähenduses on:
[RT I 2010, 46, 275 - jõust. 17.07.2010]

(1) Kõrgematest taimedest:1) tähk-vesikuusk Myriophyllum spicatum;
2) kamm-penikeel Potamogeton pectinatus;
3) kaelus-penikeel Potamogeton perfoliatus;
4) harilik heinmuda Ruppia maritima;
5) meri-näkirohi Najas marina;
6) meri-särjesilm Ranunculus baudotii;
7) pikk merihein Zostera marina;
8) harilik pilliroog Phragmites australis.


(2) Vetikatest:1) harilik põisadru Fucus vesiculosus;
2) jõhvvetikas Chorda filum;
3) agarik Furcellaria lumbricalis;
4) punavetikas Coccotylus truncatus;
5) kähar mändvetikas Chara canescens;
6) kare mändvetikas Chara aspera;
7) ruuge mändvetikas Chara tomentosa;
8) balti mändvetikas Chara baltica;
9) sile mändvetikas Chara connivens.


(3) Selgrootutest loomadest:1) balti lamekarp Macoma balthica;
2) söödav rannakarp Mytilus trossulus;
3) liiva-uurikkarp Mya arenaria;
4) merikilk Saduria entomon.


(4) Selgroogsetest loomadest kõik merekeskkonnas esinevad I, II ja III kaitsekategooriasse kuuluvad liigid.https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json