Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kaitstavate loodusobjektide määramisega Ramsari aladeks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 48, 294

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kaitstavate loodusobjektide määramisega Ramsari aladeks

Vastu võetud 01.07.2010 nr 89

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määrusega nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 21, 421; 2005, 71, 556) kinnitatud Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

«61. Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt on Osmussaare maastikukaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215 «Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 86/87, 1413; 2005, 71, 556) kinnitatud Silma looduskaitseala kaitse-eeskirja täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt on Silma looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrust nr 59 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas» (RT I 2006, 13, 92; 2010, 13, 70) täiendatakse §-ga 3 järgmises sõnastuses:

Ǥ 3. Ramsari alad

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt on määruse § 1 lõike 1 punktis 8 nimetatud Nõva-Osmussaare hoiuala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrust nr 144 «Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas» (RT I 2005, 38, 300; 2010, 13, 70) täiendatakse §-ga 3 järgmises sõnastuses:

Ǥ 3. Ramsari alad

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt on määruse § 1 lõike 1 punktis 10 nimetatud Nõva-Osmussaare hoiuala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).»

Peaminister Andrus ANSIP
Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json