Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 49, 305

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» muutmine

Vastu võetud 15.07.2010 nr 97

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 26 lõike 3 alusel ja kooskõlas lõike 4 punktiga 2.

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» (RT I 2001, 47, 262; 2009, 7, 47) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud või kaitstud;»;

2) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP
Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json