Teksti suurus:

Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse määramine

Vastu võetud 13.08.2009 nr 139
RT I 2009, 44, 294
jõustumine 24.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.07.2010RT I 2010, 48, 30019.07.2010


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 61 lõike 3 ja § 74 alusel.

§ 1.  Ajateenistuse kestus
[RT I 2010, 48, 300 - jõust. 19.07.2010]

  Ajateenistuse kestus on 8 kuud, välja arvatud §-s 2 sätestatud juhud.

§ 2.  Ajateenistuse kestuse erisused
[RT I 2010, 48, 300 - jõust. 19.07.2010]

  Ajateenistuse kestus on 11 kuud:
  1) mereväes ajateenistust läbivatel ajateenijatel;
  2) ajateenijatel, kes on ajateenistuse käigus suunatud sidealasele või infotehnoloogilisele väljaõppele ja määratud side- või infotehnoloogia eriala ametikohtadele;
  3) ajateenijatel, kes on ajateenistuse käigus suunatud allohvitseri väljaõppele ja määratud allohvitseri ametikohale;
  4) ajateenistuse jooksul reservohvitseri kursusele suunatud ajateenijatel;
  5) ajateenijatel, kes on ajateenistuse käigus suunatud sõjaväepolitseialasele väljaõppele ja määratud sõjaväepolitsei eriala ametikohtadele;
  6) ajateenijatel, kes on ajateenistuse käigus suunatud omandama vähemalt ühe kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ja määratud sõidukijuhi ametikohale.

§ 3.  Asendusteenistus

  Asendusteenistuse kestus on 12 kuud.
[RT I 2010, 48, 300 - jõust. 19.07.2010]

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 25. juuli 2000. a määrus nr 241 «Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse määramine» (RT I 2000, 63, 401; 2008, 40, 232) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määruse § 3 rakendatakse 1. juulist 2010. a.
[RT I 2010, 48, 300 - jõust. 19.07.2010]

/otsingu_soovitused.json