Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 50, 315

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» muutmine

Vastu võetud 21.07.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 7 alusel.

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määrust nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» (RTL 2002, 146, 2128; 2010, 18, 315) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Kui Eesti lipu all sõitval kalalaeval kulub püügikohast Eesti sadamasse jõudmiseks vähem kui 2 tundi, võib kalalaeva kapten § 4 punktides 6 ja 7 nimetatud andmed edastada pärast viimast püügioperatsiooni või püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist. Teade peab sisaldama selle kalalaeva andmeid, mille kohta teade edastatakse.»;

2) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Kui kalalaeva Eesti sadamasse jõudmine hilineb rohkem kui 30 minutit teates märgitud kellaajast, on kapten kohustatud sadamasse saabumise kellaaega täpsustama või esitatud teate tühistama. Teates, mis täpsustab või tühistab varasema teate, märgitakse lisaks ka kalalaeva andmed, mille kohta teade edastatakse.»

Justiitsminister
keskkonnaministri ülesannetes Rein LANG
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json