Teksti suurus:

Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2022
Avaldamismärge:

Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine

Vastu võetud 16.03.2007 nr 81
RT I 2007, 26, 150
jõustumine 29.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2008RT I 2008, 19, 13416.05.2008
22.07.2010RT I 2010, 52, 33201.08.2010


Määrus kehtestatakse «Maakatastriseaduse» § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kinnistusraamatusse kantavad täiendavad katastriandmed, mida tehnilise võimaluse olemasolu korral uuendatakse automaatselt elektroonilise andmevahetuse käigus.
[RT I 2008, 19, 134 - jõust. 16.05.2008]

§ 2.  Elektroonilise andmevahetuse käigus ülevõetavad täiendavad katastriandmed

  Kinnistusraamatu infosüsteem teeb automatiseeritud päringuid maakatastri infosüsteemi ning uuendab nende abil kinnistusregistriosa 1. jaos lisaks «Maakatastriseaduse» § 4 lõikes 2 sätestatule järgmisi katastriandmeid:
  1) kinnistu või kinnistu osade aadressiandmete muutumisel muudetud aadressiandmed;
  2) kinnistu koosseisus olevate katastriüksuste muudetud andmed, muu hulgas andmed katastriüksuste jagamise ja täpsustatud mõõdistamise tulemusena tekkinud uutele katastriüksustele antud katastritunnuste kohta.
[RT I 2008, 19, 134 - jõust. 16.05.2008]

§ 3.  Kinnistu piiride muutumise välistamine automaatsest andmeuuendusest

  Katastripidaja tagab, et automaatne andmeuuendus ei hõlma kinnistusraamatu katastriandmete sellist muutmist, millega kaasneb kinnistu piiri muutumine, välja arvatud «Maakatastriseaduse» §-s 171 nimetatud juhul.
[RT I 2010, 52, 332 - jõust. 01.08.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json