Teksti suurus:

2010. aasta tursapüügi lõpetamine Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M

2010. aasta tursapüügi lõpetamine Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2010
  Avaldamismärge:RT I 2010, 52, 337

  2010. aasta tursapüügi lõpetamine Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M

  Vastu võetud 27.07.2010 nr 83

  Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 6 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50) artikli 35 lõike 1 punkti a ja sama artikli lõike 2 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» alusel saadud 2010. aasta andmeid tursapüügi kohta Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M.

  § 1.    Seoses nõukogu määruse (EL) nr 53/2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1359/2008, (EÜ) nr 754/2009, (EÜ) nr 1226/2009 ja (EÜ) nr 1287/2009 (ELT L 21, 26.1.2010, lk 1–120; ELT L 24, 28.1.2010, lk 14), lisas IC toodud 2010. aastaks Eestile Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M tursapüügiks eraldatud kalapüügi võimaluste ammendumisega lõpetada 2010. aastal tursapüük Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M arvates selle määruse jõustumisest.

  § 2.    Määrus kehtib kalalaeva kalapüügiloa alusel kala püüdvatele isikutele, kes kasutavad selleks Eesti lipu all sõitvat kalalaeva.

  Keskkonnaminister
  põllumajandusministri ülesannetes Jaanus TAMKIVI


  Kantsler Ants NOOT

  /otsingu_soovitused.json