Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2010
Avaldamismärge:RT III 2010, 35, 130

Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Vastu võetud 29.07.2010 nr 299


«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2 ja «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 1 alusel:

1. Volitada keskkonnaministrit kirjutama alla Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahelisele Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele (edaspidi kokkulepe) ning kokkuleppe muudatustele.

2. Määrata rahandusminister kokkuleppe alusel ning selles sätestatud mahus saadavate finantsvahendite kasutajaks ning pärast kokkuleppe jõustumist suunata finantsvahendid riigiasutuste ja riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutuses olevate, korralduse lisas nimetatud hoonete energiatarbimist vähendavateks investeeringuteks.

3. Keskkonnaministril kanda kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid viie tööpäeva jooksul vahendite laekumisest Rahandusministeeriumi kontole Riigikassas.

4. Pärast kokkuleppe jõustumist rahandusministril kasutada kokkuleppe alusel saadavaid finantsvahendeid kokkuleppes sätestatud mahus haldamiseks, sealhulgas investeeringute korraldamiseks, seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, aruandluseks ning auditeerimiseks. Lisaks võib nimetatud summa piires finantsvahendeid kasutada üldise keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

5. Finantsvahendite kasutajal esitada igal aastal 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud finantsvahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Lõpparuanne esitada 31. juuliks 2013. a.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
   
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes  Aivar RAHNO

 

  Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2010. a korralduse nr 299
lisa
Abikõlblikud hooned ja hoonekompleksid

 

Valitseja/omanik Hoone nimetus Aadress
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli ühiselamu Nõmme tee 47, Tallinn
Raikküla Kool Raikküla Kooli peahoone Raikküla küla, Raikküla vald, Rapla maakond
K. Pätsi Vabaõhukool K. Pätsi Vabaõhukooli vabaõhuklassid Vabaõhukooli tee 7, Tallinn
Siseministeeriumi valitsemisala
Päästeamet Kiviõli depoo Turu 7, Kiviõli
Päästeamet Narva-Jõesuu depoo Koidu 2, Narva-Jõesuu
Päästeamet Sillamäe depoo Kesk 1A, Sillamäe
Päästeamet Ida-Eesti Pommigrupi hoone Lai 7, Kohtla-Järve
Päästeamet Jõgeva depoo Aia 36, Jõgeva
Päästeamet Häirekeskus Erika 3, Tallinn
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hoone (sh õppehoone ja õpilaskodu tööealistele erivajadustega inimestele) Astangu 27, Tallinn
AS Hoolekandeteenused Sillamäe hooldekodu Tervise 12, Sillamäe

 

  Keskkonnaminister   Jaanus TAMKIVI

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json