Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. märtsi 2009. a määruse nr 13 «Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise kord, nõuded lennuettevõtja sertifikaadi ja käitamistingimuste sisule, nõuded lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele ning lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele ning lennuettevõtja sertifikaadi vormid» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 54, 353

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. märtsi 2009. a määruse nr 13 «Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise kord, nõuded lennuettevõtja sertifikaadi ja käitamistingimuste sisule, nõuded lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele ning lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele ning lennuettevõtja sertifikaadi vormid» muutmine

Vastu võetud 30.07.2010 nr 49

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 42 lõigete 9 ja 10 ning § 422 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. märtsi 2009. a määruse nr 13 «Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise kord, nõuded lennuettevõtja sertifikaadi ja käitamistingimuste sisule, nõuded lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele ning lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele ning lennuettevõtja sertifikaadi vormid» (RTL 2009, 22, 277) § 5 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmisel asendab Lennuamet varem välja antud dokumendi uuega. Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber.»

Rahandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Jürgen LIGI
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Einari KISEL

/otsingu_soovitused.json