Teksti suurus:

„Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe“ allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.02.2012
Avaldamismärge:RT III 2010, 35, 134

„Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe“ allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Vastu võetud 05.08.2010 nr 303


«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2 ja «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 1 alusel:

1. Volitada keskkonnaministrit kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla «Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelisele Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele» (edaspidi kokkulepe) ning kokkuleppe muudatustele.

2. Määrata majandus- ja kommunikatsiooniminister kokkuleppe alusel ning selles sätestatud mahus saadavate finantsvahendite kasutajaks ning pärast kokkuleppe jõustumist suunata finantsvahendid korterelamute renoveerimise toetamiseks.

3. Keskkonnaministril kanda kokkuleppe alusel saadavad punktides 2 ja 4 nimetatud finantsvahendid pärast nende laekumist viie tööpäeva jooksul finantsvahendite kasutajale.

4. Pärast kokkuleppe jõustumist majandus- ja kommunikatsiooniministril kasutada kokkuleppe alusel saadavaid finantsvahendeid kokkuleppes sätestatud mahus toetuse andmise korraldamiseks, seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, haldussuutlikkuse tõstmiseks, üldise keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduseks energiasäästu ja taastuvenergeetika valdkonnas.

5. Pärast kokkuleppe jõustumist keskkonnaministril suunata kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid kokkuleppes sätestatud mahus Vabariigi Valitsuse reservi eesmärgiga arendada arengumaade võimekust rahvusvahelise kliimakokkuleppe rakendamisel, kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel perioodil 2010–2012.

6. Finantsvahendite kasutajal esitada igal aastal 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud finantsvahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Lõpparuanne esitada 31. augustiks 2020. a.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
   
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes  Margus MATT

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json