Teksti suurus:

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 56, 364

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.08.2010 nr 37

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 57 alusel.

§ 1.  Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine

  (1) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.

  (2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 2.  Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine

  (1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».

  (2) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

§ 3.  Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

  (1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea».

  (2) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea».

  (3) Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

  (4) Maavalitsused, Tallinna Linna osas Tallinna Linnavalitsus, koondavad oma haldusterritooriumil asuvate koolide taotlused kuld- ja hõbemedalite väljastamiseks. Maavalitsused ja Tallinna Linnavalitsus esitavad koondtaotluse Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus väljastab taotletud kuld- ja hõbemedalid maavalitsustele ja Tallinna Linnavalitsusele koondtaotluses toodud koolidele edastamiseks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

Minister Tõnis LUKAS


Kõrghariduse ja teaduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres KOPPEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json