Teksti suurus:

Kodakondsuse taotleja eesti keele eksamit ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksamit puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 370

Kodakondsuse taotleja eesti keele eksamit ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksamit puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 12.08.2010 nr 110

Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 8 lõike 3 ja § 9 lõike 2 ning «Keeleseaduse» § 51 lõike 7 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruse nr 68 «Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord» (RT I 2008, 14, 104; 26, 176) § 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teatab eksamitulemusest isikule kirjalikult või e-posti teel 30 päeva jooksul eksami toimumise päevast arvates. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 «Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami läbiviimise kord» (RT I 2008, 43, 245; 2009, 65, 448) § 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Eksamikeskus teatab eksamitulemusest isikule kirjalikult või e-posti teel 14 päeva jooksul eksami toimumise päevast arvates. Eksamikeskus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.»

§ 3. Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json