Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 371

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» muutmine

Vastu võetud 12.08.2010 nr 111

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 238; 2009, 36, 235) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 51 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Rahandusminister Jürgen LIGI
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json