Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 «Kõrgharidusstandard» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 372

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 «Kõrgharidusstandard» muutmine

Vastu võetud 12.08.2010 nr 112

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 7, «Ülikooliseaduse» § 211 lõike 1, «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 12 lõike 1 alusel ja lähtudes haridus- ja teadusministri 1. juuli 2010. a käskkirjadest nr 626–645, 7. juuli 2010. a käskkirjast nr 726, 14. juuli 2010. a käskkirjadest nr 728–734 ja 15. juuli 2010. a käskkirjadest nr 740–742.

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 «Kõrgharidusstandard» (RT I 2008, 57, 322; 2009, 64, 433) lisas 3 «Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid» tehakse järgmised muudatused:

1) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Humanitaaria» rea «Humanitaarteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Humanities (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ» ja «TÜ»;

2) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Humanitaaria» rea «Humanitaarteaduse magister Master of Arts in Humanities (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ» ja «TÜ»;

3) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Keeled ja kultuurid» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TÜ – kuni 30. juunini 2013. a»;

4) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Keeled ja kultuurid» rea «Humanitaarteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Humanities (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ» ja «TÜ»;

5) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Keeled ja kultuurid» rea «Humanitaarteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Humanities (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «EA – kuni 30. juunini 2013. a»;

6) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Keeled ja kultuurid» rea «Humanitaarteaduse magister Master of Arts in Humanities (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ» ja «TÜ»;

7) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Keeled ja kultuurid» rea «Humanitaarteaduse magister Master of Arts in Humanities (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «EA – kuni 30. juunini 2013. a»;

8) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Kunstid» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TKK» ja «TÜ»;

9) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Kunstid» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstidega «MK – kuni 30. juunini 2013. a» ja «TLÜ – kuni 30. juunini 2013. a»;

10) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Kunstid» rea «Humanitaarteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Humanities (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EA», «EKA» ja «TLÜ»;

11) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Kunstid» rea «Humanitaarteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Humanities (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TÜ – kuni 30. juunini 2013. a»;

12) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Kunstid» rea «Kunstide magister Master of Arts (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EKA» ja «TLÜ»;

13) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Kunstid» rea «Kunstide magister Master of Arts (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TÜ – kuni 30. juunini 2013. a»;

14) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Muusika ja teatrikunst» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümiga «TÜ»;

15) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Muusika ja teatrikunst» rea «Humanitaarteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Humanities (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMTA» ja «TLÜ»;

16) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Muusika ja teatrikunst» rea «Kunstide magister Master of Arts (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMTA» ja «TLÜ»;

17) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Muusika ja teatrikunst» rea «Kunstide magister Master of Arts (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TÜ – kuni 30. juunini 2013. a»;

18) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Psühholoogia» rea «Sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ» ja «TÜ»;

19) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Psühholoogia» rea «Sotsiaalteaduse magister Master of Arts in Social Sciences (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ» ja «TÜ»;

20) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Õigus» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TMK – kuni 30. juunini 2013. a»;

21) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Õigus» rea «Sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

22) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Õigus» rea «Õigusteaduse magister Master of Arts in Law (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

23) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «LVRKK», «MJI», «MK», «SKA», «TTÜ», «TÜ» ja «VKHK»;

24) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «EAÄA – kuni 30. juunini 2013. a»;

25) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EBS», «EMÜ», «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

26) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences (BA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «EA – kuni 30. juunini 2012. a»;

27) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Sotsiaalteaduse magister Master of Arts in Social Sciences (MA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EBS», «EMÜ», «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

28) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Ärijuhtimise magister Master in Business Administration (MBA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EBS», «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

29) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Ärijuhtimise magister Master in Business Administration (MBA)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstidega «EA – kuni 30. juunini 2012. a» ja «MK – kuni 30. juunini 2013. a»;

30) õppevaldkonna «Loodus- ja täppisteadused» õppekavagrupi «Informaatika ja infotehnoloogia» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «AK», «EIK», «TLÜ», «TTÜ» ja «VKHK»;

31) õppevaldkonna «Loodus- ja täppisteadused» õppekavagrupi «Informaatika ja infotehnoloogia» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «MK – kuni 30. juunini 2013. a»;

32) õppevaldkonna «Loodus- ja täppisteadused» õppekavagrupi «Informaatika ja infotehnoloogia» rea «Tehnikateaduse bakalaureus Bachelor of Science in Engineering (BSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

33) õppevaldkonna «Loodus- ja täppisteadused» õppekavagrupi «Informaatika ja infotehnoloogia» rea «Tehnikateaduse magister Master of Science in Engineering (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

34) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Arhitektuur ja ehitus» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TTÜ – kuni 30. juunini 2013. a»;

35) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Arhitektuur ja ehitus» rea «Tehnikateaduse bakalaureus Bachelor of Science in Engineering (BSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMÜ» ja «TTÜ»;

36) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Arhitektuur ja ehitus» rea «Tehnikateaduse magister Master of Science in Engineering (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EKA» ja «TTÜ»;

37) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Arhitektuur ja ehitus» rea «Tehnikateaduste magister* Master of Science in Civil Engineering (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümiga «EMÜ»;

38) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Arhitektuur ja ehitus» rea «Arhitektuurimagister Master of Science in Architecture (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümiga «EKA»;

39) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Tehnika, tootmine ja tehnoloogia» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMERA», «EMÜ», «TTK» ja «TTÜ»;

40) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Tehnika, tootmine ja tehnoloogia» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «VKHK – kuni 30. juunini 2013. a»;

41) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Tehnika, tootmine ja tehnoloogia» rea «Tehnikateaduse bakalaureus Bachelor of Science in Engineering (BSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

42) õppevaldkonna «Tehnika, tootmine ja ehitus» õppekavagrupi «Tehnika, tootmine ja tehnoloogia» rea «Tehnikateaduse magister Master of Science in Engineering (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

43) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Keskkonnahoid» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «TTK» ja «TÜ»;

44) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Keskkonnahoid» rea «Loodusteaduse bakalaureus Bachelor of Science (BSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMÜ», «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

45) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Keskkonnahoid» rea «Loodusteaduse bakalaureus Bachelor of Science (BSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «EA – kuni 30. juunini 2012. a»;

46) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Keskkonnahoid» rea «Loodusteaduse magister Master of Science (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMÜ», «TLÜ», «TTÜ» ja «TÜ»;

47) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Keskkonnahoid» rea «Loodusteaduse magister Master of Science (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «EA – kuni 30. juunini 2012. a»;

48) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Transporditeenused» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «ELA», «EMERA» ja «TTK»;

49) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Transporditeenused» rea «Tehnikateaduse bakalaureus Bachelor of Science in Engineering (BSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümiga «TTÜ»;

50) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Transporditeenused» rea «Tehnikateaduse magister Master of Science in Engineering (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümidega «EMERA» ja «TTÜ»;

51) õppevaldkonna «Teenindus» õppekavagrupi «Transporditeenused» rea «Tehnikateaduse magister Master of Science in Engineering (MSc)» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «ELA – kuni 30. juunini 2013. a»;

52) õppeasutuste nimede ja akronüümide loetelus asendatakse eraülikoolide loetelus sõnad «EÜ Euroülikool» sõnadega «EA Euroakadeemia».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json