Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 «Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 382

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 «Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 12.08.2010 nr 48

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 663 lõigetega 1 ja 2.

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 «Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 78, 1098) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9–14 järgmises sõnastuses:

«9) arengu hindamise teatis;
10) immuniseerimise teatis;
11) immuniseerimise kõrvalnähtude teatis;
12) läbivaatuse teatis;
13) nõustamise teatis;
14) kasvamise teatis.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 9–14 järgmises sõnastuses:

«(9) Arengu hindamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 9.

(10) Immuniseerimise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 10.

(11) Immuniseerimise kõrvalnähtude teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 11.

(12) Läbivaatuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 12.

(13) Nõustamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 13.

(14) Kasvamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 14.»;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 9–14 nimetatud teatise esitavad lastele ja noorukitele kuni 19-aastaseks saamiseni tervisekontrolli läbi viinud tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2012. a.»;

4) määrust täiendatakse lisadega 9–14 (lisatud).

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
Kantsler Marelle ERLENHEIM

Lisa 13349635 Lisa 1

Lisa 13349644 Lisa 2

Lisa 13349645 Lisa 3

Lisa 13349646 Lisa 4

Lisa 13349647 Lisa 5

Lisa 13349648 Lisa 6

/otsingu_soovitused.json