Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 «Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 376

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 «Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine» muutmine

Vastu võetud 12.08.2010 nr 51

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus, ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja «Tarbijakaitseseaduse» § 421 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 «Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine» (RTL 2006, 14, 225; 2009, 52, 758) § 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) Andmekaitse Inspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 17 nimetatud direktiivi osas.»

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json