Teksti suurus:

Päästekeskuste tegevuspiirkonnad

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 381

Päästekeskuste tegevuspiirkonnad

Vastu võetud 12.08.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Päästekeskuste tegevuspiirkonnad

  (1) Päästekeskuste tegevuspiirkonnad on järgmised:
  1) Põhja-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkond on Harju maakond;
  2) Lõuna-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkond on Tartu maakond, Võru maakond, Valga maakond, Viljandi maakond, Põlva maakond ja Jõgeva maakond;
  3) Ida-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkond on Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond;
  4) Lääne-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkond on Hiiu maakond, Järva maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond ja Saare maakond.

  (2) Päästekeskustel on õigus päästetööl Päästeameti peadirektori või tema poolt volitatud ametniku otsusel tegutseda väljaspool nende tegevuspiirkonda ulatusliku või pikaajalise päästetöö korral või muul põhjendatud vajadusel.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

Marko POMERANTS
Minister

Erkki KOORT
Sisejulgeoleku asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json