Teksti suurus:

Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 389

Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

Vastu võetud 13.08.2010 nr 56

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.

§ 2.  Nõuded ruumidele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  (1) Koolitervishoiuteenuse osutamise asukohas peab olema järgmine ruum:

Ruumi nimetus Minimaalne pindala,
m2
Märkus  
Vastuvõturuum 16 Ruumi pikkus minimaalselt 6 m või selle puudumisel tagada 6 m nõuetele vastava muu ruumi kasutamine nägemisteravuse hindamiseks. Ruumi pikkus ei pea olema 6 m juhul, kui kasutatakse nägemisteravuse hindamiseks metoodikat, mis ei nõua 6 m olemasolu.

  (2) Vastuvõturuumi osas lähtutakse «Ehitusseaduse» § 3 lõigete 9 ja 10 alusel sätestatust.

  (3) Vastuvõturuumi kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfitseerimist.

  (4) Vastuvõturuumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga.

  (5) Vastuvõturuumi sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud ja vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.

§ 3.  Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  (1) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine mittemeditsiiniline sisseseade ja töövahendid:
  1) tool (toolid) õpilasele ja saatjale;
  2) kooliõe töölaud ja tool;
  3) lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks.

  (2) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine meditsiiniline sisseseade ja aparatuur:
  1) vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
  2) glükomeeter ja testribad veresuhkru määramiseks;
  3) stetofonendoskoop;
  4) veenisulgur (žgutt);
  5) lamp neelu vaatamiseks;
  6) valgustatud silmatabel;
  7) pikkuse mõõtmise vahend;
  8) kaal;
  9) mõõdulint;
  10) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  11) luup;
  12) käärid;
  13) reguleeritav kaelatugi;
  14) termotekk;
  15) täispuhutavad lahased;
  16) geelikott;
  17) ühekordne mask kunstliku hingamise tegemiseks;
  18) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;
  19) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;
  20) külmkapi termomeeter (2 tk);
  21) ruumiõhu termomeeter;
  22) uuringulaud;
  23) statiiv;
  24) lukustatav ravimikapp;
  25) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
  26) eraldussirm;
  27) arvuti (riist- ja tarkvara) ja printer;
  28) telefon.

  (3) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema järgmised töövahendid:
  1) süstlad ja süstlanõelad;
  2) süstalde ja nõelte hävitamise konteiner;
  3) infusioonisüsteemid koos erinevas suuruses kanüülidega;
  4) ühekordsed kaitsekindad;
  5) desinfitseerimisvahend naha puhastamiseks ja haavaravi vahendid;
  6) kätehügieeni vahendid;
  7) desinfektsioonivahendid, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
  8) paberkäterätikud;
  9) haavasidumismaterjalid;
  10) ühekordsed spaatlid;
  11) ühekordsed pintsetid;
  12) ühekordsed maskid;
  13) ühekordsed neerukausid;
  14) ühekordsed joogitopsid.

§ 4.  Nõuded ravimitele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema:
  1) 0,1% epinefriinilahus;
  2) antihistamiinikumi süstelahus;
  3) salbutamool inhalatsiooniaerosooli või süstelahusena;
  4) 0,9% naatriumkloriidilahus;
  5) nuuskpiiritus;
  6) glükoos (20% lahuse ja tablettidena);
  7) paratsetamool 500 mg;
  8) vesinikperoksiidi lahus 3%;
  9) meditsiiniline süsi;
  10) vahend põletuse esmaabiks.

§ 5.  Nõuded ruumile ja sisseseadele koduõendusteenuse osutamiseks

  (1) Koduõendusteenuse osutajalt on nõutav vähemalt dokumentide nõuetekohaseks hoidmiseks sobiva ja andmekaitse nõuetele vastava ruumi ning töövahendite ja aparatuuri hoidmiseks vastava ruumi olemasolu.

  (2) Ruumis peab olema peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 6.  Nõuded aparatuurile ja töövahenditele koduõendusteenuse osutamiseks

  (1) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema järgmine aparatuur ja töövahendid:
  1) vererõhuaparaat nii täiskasvanutele kui lastele mõeldud mansettidega;
  2) glükomeeter ja testribad;
  3) stetofonendoskoop;
  4) lamp neelu vaatamiseks;
  5) mõõdulint;
  6) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  7) luup;
  8) käärid;
  9) konteiner laboratoorsete analüüside transportimiseks;
  10) arvuti (riist- ja tarkvara);
  11) mobiiltelefon;
  12) ühekordne mask kunstliku hingamise tegemiseks;
  13) süstlad ravimite s/c, i/m ja i/v manustamiseks;
  14) erinevas suuruses kanüülid;
  15) süstalde ja nõelte hävitamise konteiner;
  16) infusioonisüsteemid;
  17) erinevas suuruses põiekateetrid;
  18) erinevas suuruses nasogastraalsondid;
  19) vahendid aspireerimiseks;
  20) vahendid klistiiri tegemiseks;
  21) esmaabivahendid;
  22) ühekordsed kaitsekindad;
  23) nahapuhastusvahendid;
  24) kätehügieeni vahendid;
  25) haavasidumismaterjalid;
  26) ühekordsed spaatlid;
  27) anatoomilised pintsetid;
  28) ühekordsed pintsetid;
  29) ühekordsed maskid;
  30) ühekordsed neerukausid.

  (2) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema vajadusel järgmine aparatuur ja töövahendid:
  1) pulssoksümeeter;
  2) inhalaator.

§ 7.  Nõuded aparatuurile koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks

  Koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks peab õel olema järgmine aparatuur koos vajalike töövahenditega:
  1) vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
  2) fonendoskoop;
  3) lamp neelu vaatamiseks;
  4) termomeeter;
  5) esmaabivahendid;
  6) mõõdulint;
  7) luup;
  8) neerukausid;
  9) anatoomilised pintsetid;
  10) meditsiinilised käärid;
  11) süstlad ja nõelad;
  12) infusioonravisüsteemid;
  13) puuspaatlid ühekordseks kasutamiseks;
  14) lateks- ja vinüülkindad;
  15) piiritusega immutatud nahapuhastuspaber;
  16) haavasidumismaterjalid;
  17) desinfektsioonivahendid käte puhastamiseks;
  18) põiekateetrid;
  19) uriinikogumiskotid;
  20) plastmassist uriinikoti fiksaatorid.

§ 8.  Kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määrus nr 15 «Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile» (RTL 2002, 18, 235) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

  (2) Määruse §-d 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

  (3) Määruse § 7 kehtib kuni 1. jaanuarini 2011. a.

Rein LANG
Justiitsminister sotsiaalministri ülesannetes

Marelle ERLENHEIM
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json