Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 58, 392

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine

Vastu võetud 13.08.2010 nr 114

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 76 alusel.

§ 1.  Õpetajate töötasu alammäärad

  (1) Õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on kuni 31. detsembrini 2010. a järgmised:

1) noorempedagoogil 9516 krooni;
2) pedagoogil 10 077 krooni;
3) vanempedagoogil 11 517 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 13 908 krooni.

  (2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on kuni 31. detsembrini 2010. a järgmised:

1) noorempedagoogil 952 krooni;
2) pedagoogil 1008 krooni;
3) vanempedagoogil 1152 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 1391 krooni.

§ 2.  Hariduslike erivajadustega õpilaste riigikooli õpetajate töötasu alammäärad

  (1) Nägemis-, kuulmis-, kõne-, liikumis-, liit- ja intellektipuudega õpilaste riigikooli või klassi õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on kuni 31. detsembrini 2010. a järgmised:

1) noorempedagoogil 10 468 krooni;
2) pedagoogil 11 085 krooni;
3) vanempedagoogil 12 669 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 15 299 krooni.

  (2) Kasvatuse eritingimusi vajavate ning tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste riigikooli õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on kuni 31. detsembrini 2010. a järgmised:

1) noorempedagoogil 11 895 krooni;
2) pedagoogil 12 596 krooni;
3) vanempedagoogil 14 396 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 17 385 krooni.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilaste riigikoolis klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse täiendavat tasu, mille suurus on vähemalt 10% lõigetes 1 ja 2 esitatud vastavast töötasu alammäärast.

§ 3.    Õpetajate töötasu alammäärad alates 1. jaanuarist 2011. a

  (1) Õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on alates 1. jaanuarist 2011. a järgmised:

1) noorempedagoogil 608,18 eurot;
2) pedagoogil 644,04 eurot;
3) vanempedagoogil 736,07 eurot;
4) pedagoog-metoodikul 888,88 eurot.

  (2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on alates 1. jaanuarist 2011. a järgmised:

1)noorempedagoogil 60,84 eurot;
2) pedagoogil 64,42 eurot;
3) vanempedagoogil 73,63 eurot;
4) pedagoog-metoodikul 88,90 eurot.

  (3) Nägemis-, kuulmis-, kõne-, liikumis-, liit- ja intellektipuudega õpilaste riigikooli või klassi õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on alates 1. jaanuarist 2011. a järgmised:

1) noorempedagoogil 669,03 eurot;
2) pedagoogil 708,46 eurot;
3) vanempedagoogil 809,70 eurot;
4) pedagoog-metoodikul 977,78 eurot.

  (4) Kasvatuse eritingimusi vajavate ning tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste riigikooli õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on alates 1. jaanuarist 2011. a järgmised:

1) noorempedagoogil 760,23 eurot;
2) pedagoogil 805,03 eurot;
3) vanempedagoogil 920,07 eurot;
4) pedagoog-metoodikul 1111,10 eurot.

  (5) Hariduslike erivajadustega õpilaste riigikoolis klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse täiendavat tasu, mille suurus on vähemalt 10% lõigetes 3 ja 4 esitatud vastavast töötasu alammäärast.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json