Teksti suurus:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2014
Avaldamismärge:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.09.2008 nr 53
RTL 2008, 78, 1098
jõustumine 26.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 57, 38221.08.2010

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 663 lõigetega 1 ja 2.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning dokumentide säilitamise tingimused ja kord.

§ 2.  Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

  (1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

  (2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid (edaspidi nimetatud dokumendid):
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne epikriis;
  3) saatekiri;
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  10) immuniseerimise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  11) immuniseerimise kõrvalnähtude teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  12) läbivaatuse teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  13) nõustamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  14) kasvamise teatis.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

§ 3.  Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

  (1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

  (2) Statsionaarse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.

  (3) Saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.

  (4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

  (5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

  (6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

  (7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

  (8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

  (9) Arengu hindamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 9.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (10) Immuniseerimise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 10.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (11) Immuniseerimise kõrvalnähtude teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 11.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (12) Läbivaatuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 12.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (13) Nõustamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 13.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (14) Kasvamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 14.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

§ 4.  Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord

  Tervise infosüsteemis säilitatakse dokumente alalise tähtajaga.

§ 5.  Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
  1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
  2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 9–14 nimetatud teatise esitavad lastele ja noorukitele kuni 19-aastaseks saamiseni tervisekontrolli läbi viinud tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

Lisad 

/otsingu_soovitused.json