Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2014
Avaldamismärge:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Vastu võetud 02.02.2006 nr 12
RTL 2006, 14, 225
jõustumine 10.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2009RTL 2009, 52, 75805.07.2009
12.08.2010RT I 2010, 57, 37621.08.2010

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja «Tarbijakaitseseaduse» § 421 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega nimetatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (edaspidi tarbijakaitsealase koostöö määrus) rakendamise eest vastutavad pädevad asutused.

§ 2.  Pädevad asutused

  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavad järgmised asutused vastavalt oma pädevusele:
  1) Tarbijakaitseamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1–12 ja 14–16 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
  2) Ravimiamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 13 nimetatud direktiivi osas;
  3) Tehnilise Järelevalve Amet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 12 nimetatud direktiivi osas;
[RTL 2009, 52, 758 - jõust. 18.06.2009]
  4) Kultuuriministeerium tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 4 nimetatud direktiivi osas;
  5) Finantsinspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 3 ja 14 nimetatud direktiivide osas;
  6) Andmekaitse Inspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 17 nimetatud direktiivi osas.
[RT I 2010, 57, 376 - jõust. 21.08.2010]

/otsingu_soovitused.json