Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 59, 400

Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal» muutmine

Vastu võetud 18.08.2010 nr 40


Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 alusel, tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal» (RTL 2009, 99, 1470; 2010, 13, 242) § 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük põhjanooda ja nakkevõrguga alates 1. septembrist kuni 14. septembrini.».

 

  Minister   Jaanus TAMKIVI
  Kantsler   Rita ANNUS

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json