Teksti suurus:

Koolitusloa vorm

Koolitusloa vorm - sisukord
  Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
  Avaldamismärge:

  Koolitusloa vorm

  Vastu võetud 13.10.2004 nr 54
  RTL 2004, 136, 2094
  jõustumine 29.10.2004

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  24.08.2010RT I 2010, 60, 41001.09.2010

  Määrus kehtestatakse «Erakooliseaduse» § 5 lg 10, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 63 lõike 10, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 12 lõike 1 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 7 lõike 1 alusel.
  [RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  § 1.  Kinnitada koolitusloa vorm (lisatud).

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  Lisa Koolitusloa vorm

  /otsingu_soovitused.json