Teksti suurus:

Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele

Vastu võetud 07.12.2006 nr 251
RT I 2006, 56, 425
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad, millest riigiasutused peavad lähtuma välisriigi riigipea, ministri ja kõrgema riigiametniku või rahvusvahelise organisatsiooni juhi ja kõrgema ametniku vastuvõtmisel.

  (2) Määrust ei kohaldata Eestis toimuvate konverentside ega teadus- või koolitusürituste korraldamisele.

§ 2.  Majutuskulud

  (1) Väliskülaliste vastuvõtmisel kannab Eesti pool külaliste majutuskulud järgmiselt:
  1) riigivisiidi puhul kuni 15 inimese majutuskulud;
  2) ametliku visiidi puhul kuni 10 inimese majutuskulud;
  3) töövisiidi puhul kuni 5 inimese majutuskulud.

  (2) Majutuskulude piirmäär ühe inimese kohta päevas on:
  1) riigipea või valitsusjuhi tasemel delegatsiooni puhul 640 eurot;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) ministri või aseministri tasemel delegatsiooni puhul 256 eurot;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  3) muu delegatsiooni juhi, delegatsiooni liikme ja üksikkülalise puhul 160 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Toitlustuskulud

  Toitlustuskulude piirmäär ühe inimese kohta päevas on:
  1) ministri tasemel delegatsiooni puhul 96 eurot;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) muu, madalamal tasemel delegatsiooni või üksikkülalise puhul 64 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.  Sõidukulud

  Sõiduki rentimise kulude piirmäär ühe sõiduki kohta on:
  1) ministri või muu samal tasemel visiidi puhul 384 eurot päevas;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) muude, madalamal tasemel visiitide puhul 192 eurot päevas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.  Tõlkekulud

  Tõlgi tasu määratakse tõlgi või muu tõlketeenuse osutaja ning visiidi korraldaja vahelise kokkuleppega.

§ 6.  Muud kulud

  Lennujaama VIPi-toa kasutamise kulu piirmäär on 595 eurot visiidi kohta või selle ühekordse kasutamise korral 301 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 7.  Erandid

  Paragrahvides 2 ja 4 sätestatud piirmäärasid võib ületada erivajadustega külalise puhul või külaliste turvalisuse huvides.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json