Teksti suurus:

Arstlike komisjonide esimeeste ja liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Arstlike komisjonide esimeeste ja liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 19.12.2000 nr 448
RT I 2000, 101, 662
jõustumine 30.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.08.2005RT I 2005, 43, 36412.08.2005
16.02.2007RT I 2007, 17, 8602.03.2007
06.03.2008RT I 2008, 13, 9017.03.2008
26.06.2009RT I 2009, 36, 24401.07.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Arstliku komisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamise tingimused

  (1) Arstliku komisjoni esimehele ja liikmetele makstakse komisjonis töötamise eest tasu üks kord kuus vastavalt selles asutuses, mille juures arstlik komisjon tegutseb, kehtestatud töö tasustamise korrale.

  (2) Arstliku komisjoni esimehele ja liikmetele makstakse komisjonis töötamise eest tasu arstliku komisjoni eelarvest.

  (3) Arstliku komisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamiseks peab arstlik komisjon tööaja arvestust.

  (4) Arstliku komisjoni tööaja arvestust korraldab ning esitatavate andmete õigsuse eest vastutab arstliku komisjoni esimees või tema poolt nimetatud arstliku komisjoni liige.

§ 2.  Arstliku komisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamise ulatus

  (1) Arstliku komisjoni esimehe töötasu tunnis on 11,50 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Arstliku komisjoni liikme töötasu tunnis on 8,31 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Arstliku komisjoni aseesimehe, kes täidab komisjonis esimehe ülesandeid, töötasu tunnis on 11,50 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Arstliku komisjoni esimehe ja liikmete lähetuskulude hüvitamine

  Arstliku komisjoni esimehe ja liikmete lähetuskulud hüvitatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 40 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

/otsingu_soovitused.json