Teksti suurus:

Valmisoleku reservi tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Valmisoleku reservi tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 02.04.2003 nr 109
RT I 2003, 35, 227
jõustumine 14.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1296 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse reservväelastele, kes on sõlminud valmisoleku reservi lepingu teenimiseks kaitseväe kõrgendatud reageerimisvalmiduse tagamiseks ettenähtud struktuuriüksuses, sealhulgas Eesti riigi poolt rahvusvahelisi kohustusi täitvas struktuuriüksuses, valmisoleku reservis oleku aja eest tasu maksmist ja makstava tasu suurust.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 2.  Valmisoleku reservi tasu suurus

  (1) Valmisoleku reservi tasu on 63,91 eurot kuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Valmisoleku reservi tasu maksmisega seotud kulud kaetakse kaitseväe eelarvest.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 3.  Valmisoleku reservi tasu maksmine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 kehtestatud suuruses valmisoleku reservi kuutasud summeeritakse ning valmisoleku reservi tasu vastavalt kas 12 kuu või tasustamisele kuuluvate kuude eest juhul, kui valmisoleku reservi leping peatati 12 kuu jooksul «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 1294 sätestatud alustel, makstakse reservväelasele välja valmisoleku reservis oldud 12 kuu möödumisele järgneval kuul.

  (2) Enne 12 kuu möödumist makstakse valmisoleku reservi tasu välja juhul, kui valmisoleku reservi leping reservväelasega lõpetatakse kaitseväe arstliku komisjoni otsuse alusel reservväelase kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme muutmise korral, mille tõttu on välistatud tema kuulumine valmisoleku reservi, või kui lepingu tähtaeg lõpeb enne 12 kuu möödumist.

  (3) Lõikes 2 toodud juhtudel makstakse valmisoleku reservi tasu välja valmisoleku reservi lepingu lõppemisele järgneval kuul.

  (4) Valmisoleku reservi tasu ei maksta valmisoleku reservis oldud aja eest, millal valmisoleku reservi leping on peatatud «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 1294 sätestatud alustel või lõpetatud seoses lepingu mittetäitmisega reservväelase poolt.

  (5) Valmisoleku reservi tasu maksmiseks selle kuu eest, millal valmisoleku reservi leping oli peatatud või lõpetatud kaitseväe arstliku komisjoni otsuse alusel reservväelase kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme muutmise korral, mille tõttu on välistatud tema kuulumine valmisoleku reservi, jagatakse § 2 lõikes 1 kehtestatud valmisoleku reservi kuutasu vastavas kuus valmisoleku reservis oldud kalendripäevade arvuga.

  (6) Valmisoleku reservi tasu kantakse reservväelase pangakontole, mille numbri ta teatab temaga valmisoleku reservi lepingu sõlminud ülemale.

/otsingu_soovitused.json