Teksti suurus:

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2014
Avaldamismärge:

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.11.2003 nr 300
RT I 2003, 75, 504
jõustumine 06.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2009RT I 2009, 52, 35712.11.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 117 lõike 1 alusel.

§ 1.  Stipendiumi suurus

  (1) Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse vanglaametnikukandidaadile stipendiumi:
  1) esimesel õppeaastal 88,20 eurot kuus;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) teisel õppeaastal 99,96 eurot kuus;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  3) kolmandal õppeaastal 117,60 eurot kuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Stipendiumi suurust võib suurendada või vähendada kuni 50% ulatuses, lähtudes vanglaametnikukandidaadi õppetöö tulemustest ja õppetööst osavõtust. Kandidaadile määratava stipendiumi suuruse otsustab õppeasutuse juht või tema määratud isik.

§ 2.  Stipendiumi maksmine

  (1) Ettevalmistusteenistuse teoreetilise ja praktilise väljaõppe ajal makstakse vanglaametnikukandidaadile stipendiumi.

  (2) Stipendiumi ei maksta vanglaametnikukandidaadile:
  1) ajal, mil tema ettevalmistusteenistus on peatatud;
  2) «Vangistusseaduse» § 117 lõikes 3 nimetatud õppetööst vabal ajal.

  (3) Stipendiumi makstakse kandidaadile üks kord kuus.

§ 3.  Loobumise õigus

  Vanglaametnikukandidaadil on õigus stipendiumist loobuda. Loobumise kohta esitab kandidaat kirjaliku avalduse õppeasutuse juhile.

§ 4.  Kulude katmise allikas

  Vanglaametnikukandidaadi stipendium makstakse selle õppeasutuse eelarvest, kus ta on ettevalmistusteenistuses.

§ 5.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json