Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruse nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 60, 421

Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruse nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm» muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 58

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruses nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm» (RTL 1999, 161, 2309; 2009, 96, 1437) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele»;

2) määruse preambul ja sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 8 alusel määran:

Kehtestada «Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele».»;

3) määrusega kinnitatud dokumendi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«TERVISEKAITSENÕUDED NOORTE PÜSILAAGRITELE»;

4) määruse punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1. Käesolevad nõuded kehtivad noorte püsilaagrite (edaspidi noortelaagrid) ruumide (hoonete), sisustuse, maa-ala ja noortelaagrisse lubatava noore tervisliku seisundi kohta.»;

5) määruse punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11. Lapsevanem peab teatama laagri juhatajale lapse tervisehäiretest ja terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.»;

6) määruse punktid 9, 9.1, 9.5, 9.8–9.11,10, 12–15, 20, tabel 5 ja lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json