Teksti suurus:

Haiglavõrgu arengukava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2014
Avaldamismärge:

Haiglavõrgu arengukava

Vastu võetud 02.04.2003 nr 105
RT I 2003, 35, 223
jõustumine 14.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2004RT I 2004, 86, 58624.12.2004
06.08.2009RT I 2009, 43, 28914.08.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja erihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).

  (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.
[RT I 2004, 86, 586 - jõust. 24.12.2004]

§ 2.  Haiglate loetelu

  (1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
  1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
  2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
  3) SA Tallinna Lastehaigla.

  (2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
  1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
  2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
  3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
  4) SA Pärnu Haigla.

  (3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
  1) AS Järvamaa Haigla;
  2) Kuressaare Haigla SA;
  3) SA Läänemaa Haigla;
  4) AS Rakvere Haigla;
  5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
  6) SA Narva Haigla;
  7) SA Viljandi Haigla;
  8) AS Valga Haigla;
  9) SA Hiiumaa Haigla;
  10) AS Põlva Haigla;
  11) SA Rapla Maakonnahaigla.

  (4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
  1) SA Jõgeva Haigla;
  2) ja 3)
[Kehtetud – RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

§ 3.  Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

  (1) Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate loetelus nimetatud haiglate hoonete ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks on kokku 274 820 089 eurot. Toodud hinnanguline maksumus ei sisalda investeeringuid, mis on vajalikud hooldusravi teenuste osutamiseks. Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate lõikes on toodud määruse lisas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Vajalike investeeringute maksumus kinnitatakse sotsiaalministri käskkirjaga iga haigla puhul eraldi pärast haigla funktsionaalse arengukava, mis arvestab hädaolukorraks valmisoleku vajadusi ning ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa, kinnitamist.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Haiglavõrgu arengukava kehtestatakse 15 aastaks.

  (2) ja (3)
[Kehtetud – RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

 

 

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105
«Haiglavõrgu arengukava»
lisa
(Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2010. a määruse nr 118 «Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega» sõnastuses)
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011]INVESTEERINGUTE HINNANGULINE MAHT

HAIGLA Aktiivravivoodeid,
sh taastusravi ja
päevameditsiin*
Hooldusravi-
ja geriaatria-
voodeid
Kokku
voodeid
Investeeringu-
vajadus
akuut
Investeeringu-
vajadus
hooldus
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 1028       0 1028   70 057 777                  0
SA Tallinna Lastehaigla   189       0   189   10 793 144                  0
SA Tartu Ülikooli Kliinikum   892   155 1047   72 341 915   7 539 977
AS Ida-Tallinna Keskhaigla   378   160   538   18 955 301   8 506 641
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla   448     60   508   27 262 025   2 319 993
SA Ida-Viru Keskhaigla   302     55   357   22 657 702   3 286 657
SA Pärnu Haigla   243     87   330   14 588 409   4 523 987
AS Järvamaa Haigla     49     46     95     2 444 749   1 536 117
Kuressaare Haigla SA     84     69   153     3 279 627   2 805 083
SA Läänemaa Haigla     33     31     64     1 599 645   1 035 177
AS Rakvere Haigla     98     61   159     4 815 743   2 036 993
AS Lõuna-Eesti Haigla   114     88   202     4 217 147   3 606 535
SA Narva Haigla   194     55   249     9 449 146   1 836 630
SA Viljandi Haigla   172     76   248     7 389 465   2 537 932
AS Valga Haigla     44     59   103                    0                  0
SA Jõgeva Haigla     24     56     80     1 190 227   1 870 055
SA Hiiumaa Haigla     13     17     30        656 181      567 664
AS Põlva Haigla     19     43     62        943 656   1 435 904
SA Rapla Haigla     42     40     82     1 838 227   1 335 754
Kokku 4367 1158 5525 274 480 086 46 781 099


* Investeeringuvajaduse arvutamise aluseks võetud minimaalne aktiivravivoodite vajadus 15 aastaks.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json