Teksti suurus:

Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord

Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord

11.04.2013 08:44
Veaparandus - Määrus oli alates 1.01.2013 kuni 11.04.2013 märgitud kehtetuks, kuna volitusnormi oli selle sõnastuse tõttu loetud ekslikult kehtetuks. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 4.

Vastu võetud 09.01.2004 nr 6
RT I 2004, 4, 17
jõustumine 26.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Vanemahüvitise seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.  Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamine

  (1) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamiseks korrutatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 13 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus viiega ja saadud tulemus jagatakse kaheteistkümnega.

  (2) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json