Teksti suurus:

Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

Vastu võetud 21.02.2005 nr 36
RT I 2005, 12, 55
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord.

2. peatükk JUURDEHINDLUSE PIIRMÄÄRADE RAKENDAMISE KORD 

§ 2.  Ravimite juurdehindlus hulgimüügil

  (1) Ravimite hulgimüügil rakendatakse proportsionaalset juurdehindlust. Juurdehindluse piirmäärad on toodud lisas.

  (2) Ravimite hulgimüügil ei või juurdehindlus ületada 6,39 eurot müügipakendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Ravimite juurdehindlus jaemüügil

  (1) Ravimite jaemüügil rakendatakse proportsionaalset juurdehindlust ja fikseeritud juurdehindlust. Juurdehindluse piirmäärad on toodud lisas.

  (2) Ravimite jaemüügil ei või juurdehindlus ületada 6,39 eurot müügipakendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Ekstemporaalsete ja seeriaviisiliste ravimite juurdehindlus koosneb proportsionaalsest juurdehindlusest ja fikseeritud juurdehindlusest. Suurim proportsionaalne juurdehindlus tohib olla kuni 50% ravimi koostisainete ja pakendi kogumaksumusest. Suurim fikseeritud juurdehindlus tohib olla kuni 0,96 eurot müügipakendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.  Ravimite jaemüük perearstidele, hoolekandeasutustele ja haiglatele

  Ravimite jaemüügil hoolekandeasutustele ja haiglatele korrutatakse alla 3,20-eurose jaehinnaga ravimi jaehind koefitsiendiga 0,85 ja 3,20–31,96-eurose jaehinnaga ravimi jaehind koefitsiendiga 0,9. Ravimite jaemüügil perearstidele rakendatakse samu koefitsiente ainult vaktsiinide jaemüügi osas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.  Ravimite müük hulgimüüjalt hulgimüüjale või apteegilt apteegile

  Ravimite müügil hulgimüüjalt hulgimüüjale või apteegilt apteegile ei või ostja ja müüja poolt rakendatud juurdehindluse kogusumma ületada lisas toodud juurdehindluse piirmäärasid, ekstemporaalsetel ravimitel § 3 lõikes 3 nimetatud juurdehindluse piirmäärasid.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a määruse nr 36 «Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ja nende rakendamise kord»
lisa
(Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2010. a määruse nr 118 «Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega» sõnastuses)
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011]


JUURDEHINDLUSE PIIRMÄÄRAD RAVIMITE HULGI- JA JAEMÜÜGIL

1. Ravimite hulgimüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad:

Ühe originaali
ostuhind
(eurodes)
Juurdehindluse
piirmäär
(%)
kuni 1,60 20
1,61–2,88 15
2,89–6,39 10
6,40–12,78   5
üle 12,78   3


2. Ravimite jaemüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad:

Ühe originaali
ostuhind
(eurodes)

Juurdehindluse piirmäär

Proportsionaalne
juurdehindlus
(%)
Fikseeritud
juurdehindlus
(eurodes)
Kuni 0,64   0 0,38
0.65–1,28 40 0,38
1,29–1,92 35 0     
1,93–2,56 30 0     
2,57–3,20 25 0     
3,21–6,39 20 0     
6,40–44,74 15 0     
üle 44,74   0 5,11

[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json