Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2012
Avaldamismärge:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine
[RT I 2009, 24, 148 - jõust. 10.05.2009]

Vastu võetud 12.02.2007 nr 40
RT I 2007, 14, 74
jõustumine 23.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2008RT I 2008, 11, 7801.03.2008(rakendatakse alates 1.01.2008)
30.04.2009RT I 2009, 24, 14810.05.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 126 lõike 2 ja § 155 lõike 2 alusel.

§ 1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalne maksumus
[RT I 2009, 24, 148 - jõust. 10.05.2009]

  «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 122 nimetatud raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajal on kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 122 punktides 1–3 sätestatud tingimuste täitmise korral õigus saada sama seaduse §-s 121 nimetatud lapsehoiuteenust maksimaalse maksumusega 371 eurot kalendriaastas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 2. Asenduskoduteenuse maksimaalne maksumus ja hind

 (1) «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 152 nimetatud asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud lapsel on õigus saada «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 151 nimetatud asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 7680 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 640 eurot ühes kalendrikuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud alla 3-aastasel lapsel ja lapsel, kellele on määratud puue «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 2 tähenduses, on õigus saada asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 12 276 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 1023 eurot ühes kalendrikuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

 (3) Kui asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud lapsele hakatakse asenduskoduteenust osutama või lõpetatakse asenduskoduteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse nimetatud kalendrikuul osutatud teenuse eest proportsionaalselt asenduskoduteenusel viibitud päevade arvuga.

 (4) Asenduskoduteenuse osutamise kestel 3-aastaseks saanud lapse eest tasutakse osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda kuni 1023 eurot kalendrikuus kuni selle kalendrikuu lõpuni, mil laps sai 3-aastaseks.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

 (5) Kui asenduskoduteenuse osutamise kestel määratakse lapsele puue «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 2 tähenduses, tasutakse osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda kuni 1023 eurot kalendrikuus puude raskusastme määramise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust alates. Kui «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 22 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud kordusekspertiisi tegemise järel jäetakse asenduskoduteenusel viibivale lapsele puude raskusaste määramata, tasutakse sellele lapsele osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda kuni 1023 eurot puude määramata jätmise kalendrikuu lõpuni.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]