Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad

  Vastu võetud 22.08.2001 nr 276
  RT I 2001, 71, 431
  jõustumine 01.09.2001

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


  Määrus kehtestatakse «Maa hindamise seaduse» § 9 lõike 8 alusel, lähtudes maa 1993. aasta korralise hindamise tulemustest.

  § 1.    Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus määratakse kindlaks juhul, kui «Maareformi seaduse» § 6 lõike 2 alusel maad kas osaliselt või tervikuna ei tagastata või kui maa tagastatakse «Maareformi seaduse» § 12 lõike 11 või § 14 lõike 5 alusel nõudeõigusest suuremas osas. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramisel kasutatakse lisades 1, 2 ja 3 toodud maksustamishindu, arvestamata maa maksustamishinda vähendavaid soodustusi.

  § 2.    Tiheasustusega alal paikneva õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramisel kasutatakse lisas 1 toodud tiheasustusega alade maa maksustamishindu. Tiheasustusega aladel, kus puuduvad hinnatsoonid, rakendatakse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramisel baashinda.

  § 3.    «Maa hindamise seaduse» § 9 lõikes 6 sätestatud alustel maavanema poolt kuni 1. maini 2001. a kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul kinnitatud kompaktse hoonestusega alal või määratud tiheasustusega alal paikneva õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramisel kasutatakse lisas 2 toodud valdade territooriumil asuvate tiheasustusega alade maksustamishindu.

  § 4.    Hajaasustusega alal paikneva õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramisel kasutatakse lisas 3 toodud hajaasustusega alade maksustamishindu.

  § 5.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  Lisa 13353662 Lisa 1

  Lisa 13353663 Lisa 2

  Lisa 13353664 Lisa 3

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json