Teksti suurus:

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2012
Avaldamismärge:

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Vastu võetud 12.11.2009 nr 171
RT I 2009, 54, 365
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist on järgmised:

Veevõtt veekogust või põhjaveekihist

Vee erikasutusõiguse tasumäärad (eurot/1000 m3) alates

01.01.
2011
01.01.
2012
01.01.
2013
01.01.
2014
01.01.
2015
Veekogud:          
Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvad veekogud     30,93     34,00     35,72     37,51     38,34
Jahutusvee võtmine Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvatest veekogudest       6,19       6,77       7,15       7,47       7,66
Muud veekogud     23,19     25,50     26,77     28,12     29,52
Jahutusvee võtmine muudest veekogudest       1,59       1,59       1,59       1,59       1,59
Põhjaveekihid:          
kvaternaari põhjaveekiht     49,46     54,45     57,13     60,01     63,01
devoni põhjaveekihist ordoviitsium-kambriumi kihini     66,53     73,17     76,82     80,65     84,68
kambriumi-vendi põhjaveekiht     74,26     81,67     85,76     90,05     94,52
Kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks   132,23   145,46   152,74   160,35   168,40
Joogiks kasutatav mineraalvesi 1853,43 1981,26 2109,08 2204,95 2300,81
Ravivannimineraalvesi   191,73   198,12   210,90   220,49   230,08
Karjääridest väljapumbatav vesi     14,69     16,16     17,00     17,83     18,72
Kaevandustest väljapumbatav vesi     40,96     45,05     47,35     49,72     52,21

[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.