Teksti suurus:

Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 422

Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 120

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 9 lõigete 1 ja 5, § 201 lõike 2 ja § 202 lõike 1 alusel.

1. peatükk DIGITAALSE ISIKUTUNNISTUSE VORM JA TEHNILINE KIRJELDUS 

§ 1.  Digitaalse isikutunnistuse vorm

  Digitaalne isikutunnistus on polüvinüülkloriidist (PVC) valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,72×54,03×0,84 mm (vorm lisatud määrusele).

§ 2.  Digitaalse isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse esikülg on helesinise ja valge värvi ning põimikornamendiga.

  (2) Esikülje parema serva ülanurka on kollase, sinise ja musta värviga trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi kujutis.

  (3) Esikülje vasaku serva keskosas on elektrooniline protsessorkiip, millele kantakse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (4) Digitaalse isikutunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA;
  2) DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS / DIGITAL IDENTITY CARD;
  3) KEHTIV KUNI / DATE OF EXPIRY;
  4) DOKUMENDI NUMBER / DOCUMENT NUMBER;
  5) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
  6) AINULT ELEKTROONILISEKS KASUTAMISEKS / ELECTRONIC USE ONLY.

§ 3.  Digitaalse isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse tagakülg on helesinise ja valge värvi ning põimikornamendiga.

  (2) Digitaalse isikutunnistuse tagakülje keskosas on dokumendi number vöötkoodina.

2. peatükk DIGITAALSELE ISIKUTUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED 

§ 4.  Digitaalsele isikutunnistusele kantavad andmed

  Digitaalsele isikutunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) digitaalse isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
  2) digitaalse isikutunnistuse kasutaja eesnimed;
  3) digitaalse isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  4) digitaalse isikutunnistuse number;
  5) digitaalse isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

§ 5.  Digitaalsele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, mis on genereeritud vastavalt dokumendi kiibil genereeritud võtme avalikule osale.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutamiseks ettenähtud elektronpostiaadress;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (3) Digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse andmefail, mis sisaldab dokumendi numbrit.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.  Digitaalse isikutunnistuse väljaandmine «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 201 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutele

  «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 201 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutele digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alustamise aja määrab Vabariigi Valitsus eraldi.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Siseminister Marko POMERANTS


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 120 «Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine»
lisa


Digitaalse isikutunnistuse vorm (esikülg ja tagakülg)

 


Siseminister Marko POMERANTS

/otsingu_soovitused.json