Teksti suurus:

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 425

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Vastu võetud 26.08.2010 nr 123

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Volituste andmine majandus- ja kommunikatsiooniministrile

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid:
  1) mänguasjadele;
  2) toodete energiatõhususele ja ökodisainile;
  3) ehitusmaterjalidele ja -toodetele;
  4) elektriseadmetele;
  5) küttegaasiseadmetele;
  6) surveseadmetele, sealhulgas surveanumatele, torustikele, ohutus- ja lisaseadistele;
  7) aerosooliballoonidele;
  8) masinatele ja nende vahetatavatele seadmetele, ohutusseadistele, tõstmise abiseadmetele, kettidele, trossidele ja lintidele ning eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele;
  9) välitingimustes kasutatavatele seadmetele lähtuvalt nende tekitatavast mürast;
  10) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele, nende kaitsesüsteemidele, komponentidele ja tarvikutele;
  11) liftidele ja nende ohutusseadistele;
  12) köisteedele, nende alamsüsteemidele ja ohutusseadistele;
  13) raadio- ja terminaliseadmetele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib majandus- ja kommunikatsiooniminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 2.  Volituste andmine sotsiaalministrile

  (1) Sotsiaalministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid isikukaitsevahenditele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib sotsiaalminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json