Teksti suurus:

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 425

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Vastu võetud 26.08.2010 nr 123

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Volituste andmine majandus- ja kommunikatsiooniministrile

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid:
  1) mänguasjadele;
  2) toodete energiatõhususele ja ökodisainile;
  3) ehitusmaterjalidele ja -toodetele;
  4) elektriseadmetele;
  5) küttegaasiseadmetele;
  6) surveseadmetele, sealhulgas surveanumatele, torustikele, ohutus- ja lisaseadistele;
  7) aerosooliballoonidele;
  8) masinatele ja nende vahetatavatele seadmetele, ohutusseadistele, tõstmise abiseadmetele, kettidele, trossidele ja lintidele ning eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele;
  9) välitingimustes kasutatavatele seadmetele lähtuvalt nende tekitatavast mürast;
  10) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele, nende kaitsesüsteemidele, komponentidele ja tarvikutele;
  11) liftidele ja nende ohutusseadistele;
  12) köisteedele, nende alamsüsteemidele ja ohutusseadistele;
  13) raadio- ja terminaliseadmetele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib majandus- ja kommunikatsiooniminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 2.  Volituste andmine sotsiaalministrile

  (1) Sotsiaalministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid isikukaitsevahenditele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib sotsiaalminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json