Teksti suurus:

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 «Kohustusliku pensionifondi osakute kord» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 448

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 «Kohustusliku pensionifondi osakute kord» muutmine

Vastu võetud 17.08.2010 nr 43

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5, § 35 lõike 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruses nr 64 «Kohustusliku pensionifondi osakute kord» (RTL 2005, 101, 1557; 2009, 66, 976) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «täitmise korda» sõnadega «menetlemise korda»;

2) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Päritud osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse saamisest.»;

3) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Päritud osakute kandmise pärija pensionikontole korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse saamisest.»;

4) paragrahvi 17 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «§ 29 lõikes 1 sätestatud» sõnadega «§ 31 lõikes 1 nimetatud».

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json