Teksti suurus:

Jõgeva Vallavolikogu 26. veebruari 2009. a määruse nr 2 “Jõgeva valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1690

Jõgeva Vallavolikogu 26. veebruari 2009. a määruse nr 2 “Jõgeva valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 «Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded» § 8² lõigete 1, 2 ja 4 alusel.

§ 1. Määruse § 5 muudetakse ja sõnastatakse

Ǥ 5. Lugeja kohustused ja vastutus

(1) Lugeja on kohustatud laenatud teavikud tagastama tähtaegselt. Lugeja soovil teavitatakse teda tähtaja saabumisest e-posti teel. Lugeja soovil ja kulul võib raamatukogu lugejat teavitada ka telefoni teel. Kui lugeja ei tagasta raamatuid tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu iga viivitatud päeva eest 20 senti/ 1 euro senti iga teaviku kohta. Enne viivise tasumist uusi raamatuid ei laenutata ja laenutustähtaega ei pikendata. Teavituskulude suuruse kehtestab Jõgeva Vallavalitsus.».

§ 2. Määrus jõustub 30. augustil 2010.

Volikogu esimees Aivar KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json