Teksti suurus:

16. juuni 2010. a määruse nr 7 "Tamsalu valla 2010. aasta I lisaeelarve kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1694

16. juuni 2010. a määruse nr 7 "Tamsalu valla 2010. aasta I lisaeelarve kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 18.08.2010 nr 9

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, Tamsalu Vallavolikogu 23.11.2005.a määrusega nr 1 kehtestatud Tamsalu valla põhimääruse § 54 ning arvesse võttes Tamsalu Vallavolikogu 17.02.2010.a määruse nr 2 «Tamsalu valla 2010.aasta eelarve kinnitamine» ja Tamsalu Vallavolikogu 16.06.2010 määruse nr 7 «Tamsalu valla 2010. aasta I lisaeelarve kinnitamine»,  Tamsalu Vallavolikogu

m ä ä r a b  :

§ 1. Tunnistada kehtetuks 16.06.2010 määruse nr 7 «Tamsalu valla 2010. aasta I lisaeelarve kinnitamine» lisa nr 1.

§ 2. Kinnitada 16.06.2010 määruse nr 7 «Tamsalu valla 2010. aasta I lisaeelarve kinnitamine» lisa nr 1 vastavalt lisale.

§ 3. Määrus jõustub 23.08.2010.a.

Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL

Tamsalu Vallavolikogu 16.06.2010.a määruse nr 7
Lisa nr 1

Tamsalu valla 2010.a  I lisaeelarve

Muuta tulusid:

 

TULUD

 

3233

Üüritulu ja renditulud

13016

35000006

Kultuuriministeerium

7000

35000011

Sotsiaalministeerium

3000

35000014

Lääne-Viru Maavalitsus

14354

35000010

Siseministeerium

113900

35008

Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused

26200

35020010

Siseministeerium

569500

 

Kokku tulud

746970

 

 

 

Muuta kulusid:

 

KULUD

 

Tegevusala

 

 

01112

Vallavalitsus

155694

01114

Reservfond

-295454

05100

Jäätmemajandus

16200

08102

Spordihoone

845520

08109

Vaba aja üritused

6200

08201

Vajangu raamatukogu

5810

08202

Kultuurimaja

10000

10702

Muud toetused

3000

 

Kokku kulud:

746970

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json