Teksti suurus:

Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1692

Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» paragrahvi 64 lõike 1 ja paragrahvi 92 alusel, arvestades Rapla Vallavalitsuse ettepanekuid.

§ 1. Rapla Vallavolikogu  26. juuni 2003. a määrusega nr 31 «Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine» (KO, 24.07.2003, 102, 1924) kinnitatud «Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras» tehakse alljärgnevad muudatused:

1) punkti 2 lõppu lisatakse lause järgnevas sõnastuses:

«Korras sätestatut ei kohaldata vara kasutusse andmisel lühiajaliselt (kuni 3 kuud) või ühekordse ürituse läbiviimiseks.»;

2) punkt 8.1.2. tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 14.4.3. tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 18.3.2. tunnistatakse kehtetuks;

5) punkt 18.3.3. tunnistatakse kehtetuks;

6) punktis 23.2 jäetakse välja lõik «kinnistusraamatusse kantud».

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Volikogu esimees Erlend TAMMENURM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json