Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 20. novembri 2008. a määruse nr 79 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamsie kord" muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1691

Märjamaa Vallavolikogu 20. novembri 2008. a määruse nr 79 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamsie kord" muutmine

Vastu võetud 24.08.2010 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 126  lõike 4 alusel.

§ 1. Märjamaa Vallavolikogu 20. novembri 2007.a määruse nr 79 «Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord» (muudetud Märjamaa Vallavolikogu 23. septembri 2008 määrusega nr 101 «Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra täiendamine») paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3, järgmises sõnastuses:

«(3) Eelarveaasta 30. juuni seisuga kasutamata rahalisi vahendeid (50% ulatuses jooksvaks eelarveaastaks eraldatud vahendeid) kasutatakse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks jooksval eelarveaastal.»

§ 2.  Määrus jõustub 01. septembril 2010

Volikogu esimees Villu KARU

TERVIKTEKST

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json