Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 26. jaanuari 2010. a määruse nr 5 “Sillamäe linna 2010. aasta eelarve” muutmine

Sillamäe Linnavolikogu
määrus

lisa 13356166

Lisa

Lisa
Sillamäe Linnavolikogu
31.08.2010.a
määrusele nr 31

Lisa 1. Sillamäe linna 2010. aasta eelarve tulud

(tuh.krooni)
Kood Tulu nimetus Aasta-eelarve Muutmine Täpsustat. eelarve
3000 Füüsilise isiku tulumaks 67200,00 2197,50 69397,50
3233 Üüri- ja renditulud 1372,00 -79,00 1293,00
3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 1000,00 -500,00 500,00
3500 Sihtotstarbelised toetused 126,85 444,92 571,77
3502.03 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 14352,88 500,00 14852,88
3500.03 Keskkonnainvesteeringute Keskus 214,96 -31,01 183,95
352.00 Toimetulekutoetus 4635,00 854,00 5489,00
352.00 Sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 631,95 78,86 710,81
Kokku tulud 3465,27
ÜLDSE TULUD 166888,30 3465,27 170353,57

Lisa 2. Sillamäe linna 2010. aasta eelarve kulud

Kood Kulu nimetus Aasta-eelarve Muutmine Täpsustat. eelarve
01111 Linnavolikogu 1300,10 1300,10
50 Saadikute personalikulud 1253,60 1253,60
55 Majandamiskulud, sh 46,50 46,50
          infotehnoloogia kulud 12,00 12,00
01112 Linnavalitsus 12608,62 12608,62
55 Majandamiskulud, sh 2085,00 2085,00
          kommunaalkulud 211,60 95,00 306,60
          jooksev remont 30,00 -5,00 25,00
          infotehnoloogia kulud 60,00 75,00 135,00
01112 Linna Raamatupidamine 2280,97 21,00 2301,97
55 Majandamiskulud, sh 399,87 21,00 420,87
          kommunaalkulud 145,72 21,00 166,72
01700 Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid) 250,00 50,00 300,00
04900 Rajatiste ja hoonete ehitus- ja renoveerimine 23696,19 1341,65 25037,84
05300 Haljastus 1264,96 -31,01 1233,95
06100 Linna munitsipaaleluruumide remont 150 36,54 186,54
06300 Veevarustus 1779,23 -70,00 1709,23
08102 Spordikompleks Kalev 6684,80 181,03 6865,83
55 Majandamiskulud, sh 2418,98 181,03 2600,01
          jooksev remont 80,25 134,85 215,10
          infotehnoloogia kulud 10,00 -10,00
          inventari kulud 50,00 26,18 76,18
08105 Muusikakool 5204,49 26,61 5231,10
55 Majandamiskulud, sh 498,49 26,61 525,10
          jooksev remont 25 26,61 51,61
08106 Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 4039,57 4039,57
55 Majandamiskulud, sh 810,34 810,34
          jooksev remont 21,00 6,72 27,72
08107 MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN 524,42 45,00 569,42
55 Majandamiskulud, sh 126,24 45,00 171,24
          kommunaalkulud 117,30 45,00 162,30
08201 Linna Keskraamatukogu 3851,89 234,24 4086,13
55 Majandamiskulud, sh 1435,48 234,24 1669,72
          kommunaalkulud 262,50 10,00 272,50
          jooksev remont 113,88 157,10 270,98
08202 Kultuurikeskus 5372,25 -70,00 5302,25
55 Majandamiskulud, sh 907,84 -70,00 837,84
          kommunaalkulud 553,20 -75,50 477,70
          jooksev remont 25,00 5,50 30,50
08203 Linna Muuseum 992,90 20,00 1012,90
55 Majandamiskulud, sh 414,15 20,00 434,15
          kommunaalkulud 116,33 20,00 136,33
08208 Linna kultuuriüritused 392,31 850 477,31
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 7,50 7,50
09110 Lasteaed Pääsupesa 3344,87 86,27 3431,14
50 Personalikulud 2547,24 6,72 2553,96
55 Majandamiskulud, sh 660,35 79,55 739,90
          kommunaalkulud 269,90 10,00 279,90
          jooksev remont 33,33 33,33
          inventari kulud 35,00 3,50 38,50
09110 Lasteaed Rukkilill 7694,29 96,18 7790,47
50 Personalikulud 6003,90 14,78 6018,68
55 Majandamiskulud, sh 1465,69 81,40 1547,09
          kommunaalkulud 641,20 26,00 667,20
          inventari kulud 33,00 10,00 43,00
09110 Lasteaed Päikseke 8109,83 107,80 8217,63
50 Personalikulud 6357,51 14,78 6372,29
55 Majandamiskulud 1533,27 93,02 1626,29
          kommunaalkulud 726,60 26,00 752,60
09110 Lasteaed Helepunased Purjed 3542,1 202,17 3744,27
50 Personalikulud 2616,54 12,10 2628,64
55 Majandamiskulud 902,76 40,07 942,83
          kommunaalkulud 468,20 10,00 478,20
          jooksev remont 25,00 -10,50 14,50
          infotehnoloogia kulud 5,00 2,00 7,00
          inventari kulud 15,00 3,00 18,00
15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 150,00 150,00
09110 Lasteaed Jaaniussike 7556,44 162,43 7718,87
55 Majandamiskulud, sh 1355,60 162,43 1518,03
          kommunaalkulud 560,50 33,00 593,50
          jooksev remont 20,00 73,74 93,74
          inventari kulud 25,00 10,00 35,00
09220 Vanalinna Kool 15150,07 76,71 15226,78
55 Majandamiskulud, sh 1895,69 76,71 1972,40
          inventari kulud 45,00 76,71 121,71
09220 Astangu Kool 11028,86 39,00 11067,86
15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 39,00 39,00
09220 Kannuka Kool 12469,03 12469,03
55 Majandamiskulud, sh 1618,88 1618,88
          inventari kulud 45,00 45,00
09220 Koolide reserv - riigist 1282,22 -115,71 1166,51
10402 Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse vahendite ülejääk 58,75 78,86 137,61
10701 Toimetulekutoetus 5568,83 854 6422,83
Kokku kulud 3465,27
EELARVE KOKKU 180584,44 3465,27 184049,71

 Lisa 4. Sillamäe linna 2010. aasta eelarve investeerimiskava

Tulud

Tuluallikas Aasta-eelarve Muutmine Täpsustat. eelarve
1. Linna eelarvest 13023,20 841,65 13864,85
4. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 14352,88 500 14852,88
Kokku tulud 1341,65
Kokku investeerimiskava 28435,58 1341,65 29777,23

Kulud

Objekti nimetus Aasta-eelarve Muutmine Täpsustat. eelarve
5. Linna Keskraamatukogu 101,88 478,17 580,05
6. Remonditööd Tškalovi tn 25 hoones 753,10 185,28 938,38
18. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei (akende vahetamine) 373,58 500,00 873,58
20. Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2024,26 178,2 2202,46
Kokku kulud 1341,65
Kokku investeerimiskava 28435,58 1341,65 29777,23

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json