Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 26. jaanuari 2010. a määruse nr 5 “Sillamäe linna 2010. aasta eelarve” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 134, 1709

Sillamäe Linnavolikogu 26. jaanuari 2010. a määruse nr 5 “Sillamäe linna 2010. aasta eelarve” muutmine

Vastu võetud 31.08.2010 nr 31

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 1 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 23 alusel.

§ 1. Sillamäe Linnavolikogu 26.jaanuari 2010.a määruses nr 5 «Sillamäe linna 2010. aasta eelarve» (KO 2010, 31, 423; 69, 933) tehakse järgmised muudatused:

1) Määruse § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 1. Linnaeelarve kogumaht

Sillamäe linna 2010. aasta eelarve kogumaht on 191 149 710 krooni.».

2) Määruse § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 2. Tulud

Sillamäe linna 2010. aasta eelarve tulud on 170 353 570 krooni vastavalt lisale 1.».

3) Määruse § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 3. Kulud

Sillamäe linna 2010. aasta eelarve kulud on 184 049 710 krooni vastavalt lisale 2.».

4) Määruse § 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Sillamäe linna 2010. aasta eelarve investeerimiskava maht on 29 777 230 krooni vastavalt lisale 4.».

5) Määruse lisa 1 «Sillamäe linna 2010. aasta eelarve tulud», määruse lisa 2 «Sillamäe linna 2010. aasta eelarve kulud» ja määruse lisa 4 «Sillamäe linna 2010. aasta eelarve investeerimiskava» muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 3.septembril 2010.aastal.

Volikogu esimees Ain KIVIORG

Lisa 13356166 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json